Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovaquia > Directores y gerentes de servicios profesionales > Riadiaci Pracovníci (manažéri) V špecializovaných Službách Inde Neuvedení

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení

Empleo en Zilinsky kraj (Eslovaquia) de Directores y gerentes de servicios profesionales

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci: : Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách : Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách : Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení

Descripción de la oferta de trabajo:

Náčelník riadi a koordinuje činnosť MsP ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a iných osôb, pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP, podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP, správy o výsledkoch činnosti MsP a o situácii na úseku verejného poriadku.

Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi.

Spracováva  a primátorovi mesta predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP, zodpovedá za hospodárne využitie zverených finančných prostriedkov.

Pripravuje materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Zilinsky kraj.

Ver 157 ofertas de trabajo en "Zilinsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Mesto Martin (www.martin.sk).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000014930882.

Ver las 118 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: