Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Artistas de artes plásticas > Restaurator/ica - Pripravnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas en Croacia de Artistas de artes plásticas

Restaurator/ica - Pripravnik/ca

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Artistas de artes plásticas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Creative and performing artists : Visual artists

Descripción de la oferta de trabajo:

Mogućnost korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja.Sukladno Odluci o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u regliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2019. godinu objavljuje se  natječaj za zapošljavanje pripravnika u Arheološkom muzeju Narona - radno mjesto RESTAURATOR.

 

 

 

Uvjeti za obavljanje poslova:

            - završen diplomski sveučilišni studij konzervacije-restauracije ili integrirani, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij konzervacije-restauracije ili specijalistički diplomski stručni studij konzervacije-restauracije ili visoka stručna sprema – smjer restauracija-konzervacija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili mag. restauracije i konzervacije ili povjesničar i restaurator arhitektonskih i ambijentalnih dobara ili prof. likovne kulture, likovna akademija; ili bacc. restauracije i konzervacije ili povjesničar i restaurator arhitektonskih i ambijentalnih dobara ili likovne kulture, likovna akademija;

            - poznavanje jednog stranog jezika;

            - poznavanje rada na PC-u

 

Opis poslova:

            - čisti, restaurira i konzervira muzejske predmete prema pravilima struke i odgovoran je za muzejske predmete dok su na obradi;

            - vrši dezinsekciju muzejskih predmeta;

            - vodi brigu o stanju mikroklime u stalnom postavu i čuvaonicama, vodi brigu o ispravnom radu aparata za odvlaživanje;

            - pomaže kustosima u pripremi materijala za izložbe;

            - predlaže nabavljanje materijala i aparature za tehnički odjel i vodi evidenciju o njegovu utrošku;

            - vodi evidenciju o restauratorsko-konzervatorskim postupcima

            - prati stručnu, znanstvenu restauratorsko-konzervatorsku i muzeološku problematiku;

            - obavlja poslove vezane uz stalni postav Muzeja;

            - studijski, stručno i znanstveno obrađuje građu i dokumentaciju ;

            - vodi znanstveno- istraživačke djelatnosti prema užem području svoje struke;

            - izrađuje popularne, stručne, znanstvene i sintetičke studije iz područja djelovanja;

            - sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima i seminarima u zemlji i inozemstvu vezanim za restauratorsko-konzervatorsku djelatnost;

            - surađuje s drugim muzejima u rješavanju općih i posebnih restauratorsko-konzervatorskih pitanja, te s drugim srodnim ustanovama iz područja kulture prema potrebi;

            - pruža stručnu pomoć zavičajnim muzejima i mjesnim zbirkama arheološkog i sličnog karaktera;

            - sudjeluje u stručnim komisijama, u sastavljanju elaborata prema narudžbama i potrebama;

            - sudjeluje u izradi prijedloga godišnjeg programa rada i financijskog plana Muzeja;

            - izrađuje mjesečna i godišnja izvješća o radu, planove i programe rada;

            - obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

 

DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

 • kratak životopis
 • preslik domovnice
 • preslik diplome
 • preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
 • ostalu dokumentaciju ukoliko ostvaruje
 • dokaz o poznavanju stranog jezika

   

  Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno

  Članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih

  obitelji (,,Narodne novine", broj 1211/71) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti

  osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

   

 

U Vidu, 12. srpnja 2019. godine.

Klasa: 612-05/19-N/03-05

Ur.broj: 2148-19-482

 

                          

               Ravnatelj

 

mr.sc. Toni Glučina

           

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA.

Idiomas: inglés (Intermedio alto).

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Naronski trg 6, 20352 VID

NajavaTelefon: 020 687149  

Zamolba: Naronski trg 6, 20352 VID

Identificador de la vacante:1776038.

Ver las 11 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Artistas de artes plásticas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: