Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Ressursformidler

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Noruega

Ressursformidler

Descripción de la oferta de trabajo:

Beskrivelse av arbeidssted

Virksomhet hjemmetjenester vest som består av 4 team.

Våre team består av sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter som jobber tett sammen. Vi yter tjenester til hjemmeboende. Vår målsetning er at våre brukere skal oppleve gode og kvalitative tjenester. Dette gir brukerne mulighet til å bo hjemme på en trygg måte hele livet. Hverdagsmestring benyttes som arbeidsmetode og vi gir tjenester til brukere i alle aldersgrupper og med ulike helseutfordringer. Dette krever individuelt tilpassede tjenester som kontinuerlig er i utvikling.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Personalformidling.

Bistå teamene med å skaffe vikar med riktig kompetanse til ledige vakter

Ansvaret for rekruttering og oppfølgingen av ansatte med avtale om ekstraarbeid.

Opplæring av ansatte i Gat systemet og IKT system.

Gi lederstøtte i forhold til ressursstyring og arbeidstidsplanlegging

Samhandling med interne og eksterne instanser

Medansvar for en forsvarlig forvaltning av virksomhetens ressurser

Skal sammen med virksomhetens lederteam bidra til å realisere kommunens og etatens visjoner, mål og planer

Vi søker

  • er en trygg og stabil medarbeider med gode holdninger og verdier som er synlige i arbeidet
  • liker bredde og utfordringer i arbeidsoppgaven.
  • er fleksibel og løsningsorientert
  • kunne påta seg ekstra ansvar ved behov
  • trives i et hektisk miljø og evner å tenke helhetlig i tjenesteytingen
  • har gode kommunikasjonsferdigheter, formulerer deg godt på norsk, både skriftlig og muntlig
  • har generell IKT-kompetanse
  • bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet og har godt humør

Personlig egnethet vektlegges.

Krav til utdanning

Kvalifikasjonskrav

Stillingsinnehaver bør ha helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn.

" arbeidserfaring fra hjemmetjenester.

" kunnskap om turnus

" ha jobbet med formidling av vakter gjennom Gat

" kunnskap om lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstidsbestemmelsene

" økonomiforståelse

" gode IKT-ferdigheter

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med mye latter og faglig dyktige kollegaer.

Faglige utfordringer

Inkluderende arbeidsmiljø med god lederstøtte

Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spennende og varierte oppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet

Du må kunne fremlegge politiattest ved ansettelse.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Om arbeidsgiveren:

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg".Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: SARPSBORG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:40ee8896-f218-4fbc-8cc9-aee0d53aa0f6.