Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en República Checa > Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes > Referent/referentka Registru Obyvatel, Občanských Průkazů A Cestovních Dokladů, Ostatní úředníci Jinde Neuvedení

en Español in English auf Deutsch en Français ...

REFERENT/REFERENTKA registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Ostatní úředníci jinde neuvedení

Trabajar de Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes en República Checa

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes.

Úředníci : Ostatní úředníci : Ostatní úředníci : Úředníci jinde neuvedení

Descripción de la oferta de trabajo:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou

REFERENT/KA REGISTRU OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:

. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

. dosáhla věku 18 let

. je způsobilá k právním úkonům

. je bezúhonná

. ovládá jednací jazyk

Další požadavky:

. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou – podmínkou;

. vzdělání zaměřené na veřejnou správu – výhodou;

. praxe na úseku registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů – výhodou;

. orientace v problematice voleb – výhodou;

. znalost zákonů souvisejících s agendou registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů – výhodou;

. znalost práce v agendových informačních systémech – výhodou;

. zkouška odborné způsobilosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů – výhodou;

. znalosti a zkouška na úseku vidimace a legalizace – výhodou;

. praxe ve veřejné správě - výhodou;

. morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě;

. schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování;

. spolehlivost a vysoké pracovní nasazení;

. řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič – podmínkou.

Co nabízíme:

- příjemné pracovní prostředí

- pružné rozvržení pracovní doby

- 5 týdnů dovolené

- indispoziční volno

- příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek

- příspěvek na penzijní připojištění

- účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)

- možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Přihlášku můžete doručit následovně:

- prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

- prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01

Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - referent/ka registru obyvatel, OP a CD ".

Platové zař

País del trabajo: República Checa.

Número de puestos: 1.

Empleador: Statutární město Prostějov.

Instrucciones para solicitar:

Obraťte se na kontaktní osobu. Mgr. Zdeňka Bendová. E-mail: prostejov.eu" rel="nofollow">zdenka.bendovaprostejov.eu.

Forma de contacto:

  • Correo electrónico: zdenka.bendovaprostejov.eu

Identificador de la vacante:21432360782.

Ver las 71 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: