Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovenia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley > Referent Za Izvrešvanje Kazni (šifra 6233), V Zavodu Za Prestajanje Kazni Zapora Ljubljana, V Sektorju Za Tretma, V Oddelku Za Varnost - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante de Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley en Eslovenia

Referent Za Izvrešvanje Kazni (šifra 6233), V Zavodu Za Prestajanje Kazni Zapora Ljubljana, V Sektorju Za Tretma, V Oddelku Za Varnost - M/ž

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes.

Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke : Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje : Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke za socialno varnost ipd : Strokovni državni uslužbenci/strokovne državne uslužbenke, d. n

Descripción de la oferta de trabajo:

REFERENT ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJANJE POTRDIL O PRIPORU, PRESTAJANJU KAZNI, POTRDIL O PRESTANI KAZNI, OBVESTIL O ODPUSTU, OBVESTIL O NENASTOPIH KAZNI, OBVESTIL O PREMESTITVI, OBVESTIL O IZGONU TUJCA IZ DRŽAVE VODENJE PREDPISANIH EVIDENC ZAPRTIH OSEB VODENJE EVIDENCE PISEMSKIH POŠILJK PRIPRAVA IN VODENJE EVIDENCE VSEH PREDPISANIH SEZNAMOV ZAPRTIH OSEB VODENJE TRIMESEČNE, ŠESTMESEČNE, DEVETMESEČNE IN LETNE STATISTIKE ZAPRTIH OSEB (IK-1, IK-3, IK-5, IK-7, IK-8, IK-18, POVPREČNO STANJE) VODENJE LETNE STATISTIKE ZA SVET EVROPE (SPACE) PRIPRAVA PODATKOV POVPREČNEGA ŠTEVILČNEGA STANJA ZA FRS ZASTARANJE IZVRŠITVE KAZNI – SEZNAMI VODENJE MATIČNIH KNJIG PRIPRAVA OSEBNEGA SPISA ZA ZAPRTE OSEBE – PRIPRTE IN OBSOJENE OSEBE POPIS ZAPRTE OSEBE – IZRAČUN IZTEKA KAZNI, IZRAČUN ENOTNIH KAZNI, FOTOGRAFIRANJE ZAPRTE OSEBE, ODVZEM PRSTNEGA ODTISA, POSTOPKI SPREJEMA IN ODPUSTA, SKRB ZA PRIPORE-PRAVOČASNA PODALJŠANJA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA IZVRŠEVANJA KAZENSKIH SANKCIJ SODELOVANJE S SODIŠČI (KAZENSKO PISARNO, IKZ ODDELKI, PREISKOVALNO PISARNO) SODELOVANJE S POLICIJO (OBVEŠČANJE, INFORMIRANJE) ODGOVARJANJE NA POIZVEDBE DRUGIH ORGANOV SODELOVANJE Z VSEMI ODDELKI ZAVODA SODELOVANJE Z UIKS, MP OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., Kandidat vloži vlogo z označbo:»javni natečaj–referent za IK,110-157/2019«.Sprejem vlog na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5,1000 Ljubljana ali na elektronski naslov:zpkz-ljgov.si.Veljavnost prijave ni pogojena z el. podpisom.Kandidat mora imeti srednje tehniško izobraževanje/ srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazbanajmanj 1 leto delovnih izkušenjvozniško dovoljenje B kategorijeznanje uradnega jezika,državljanstvo RS,ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnosti,ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti.Obvezne priloge k vlogi so:izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,izjava o vseh dosedanjih zaposlitvah,da je državljan Republike Slovenije,ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti,ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti,izjava,da za namen te objave dovoljuje Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.Javni natečaj z vsemi ostalimi informacijami in pogoji je objavljena na spletni strani državne uprave, https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA, Povšetova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: . .
Contact Email: zpkz-ljgov.si

Identificador de la vacante:NR29860.

Ver las 31 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: