Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Personal directivo de la administración pública > Ravnatelj/ravnateljica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RAVNATELJ/RAVNATELJICA. Croacia

Trabajar en Croacia de Personal directivo de la administración pública

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos › Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos › Personal directivo de la administración pública.

Traducción de la profesión: Managers › Chief executives, senior officials and legislators › Legislators and senior officials › Senior government officials.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN.br. 76/93,29/97,47/99,35/08,12719)  i članka 33. Statuta Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju  i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” Sirač, Upravno vijeće  raspisuje

  

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Suvenir Arbor Sirač

  

I. Kandidat/kinja za obavljanje poslova ravnatelja/ice u Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” Sirač mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i slijedeće uvjete:

  

II. Uvjeti:

- viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat društvenog smjera

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

III. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

- životopis

- preslik diplome ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi,

- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radom stažu,

- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),

- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za  koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)

- program rada za mandatno razdoblje.

  

IV.  Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

    

V. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  

VI. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Bjelovarskom listu.

Prijave na natječaj i propisana natječajna dokumentacija, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za ravnatelj/ica“ Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” Sirač”, na adresu:

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” Sirač, Upravno vijeće, Stjepana Radića 74, 43541 Sirač.

  

O rezultatima izbora kanidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Empleador: SUVENIR ARBOR.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: STJEPANA RADIĆA 74, SIRAČ

Zamolba: STJEPANA RADIĆA 74, 43541 SIRAČ

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2262687.

Ver las 22 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos › Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos › Personal directivo de la administración pública ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: