Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Profesionales del trabajo social > Ravnatelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo de Profesionales del trabajo social en Croacia

Ravnatelj/ica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Social work and counselling professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Upravno vijeće doma za starije osobe Zlatna jutra, Sisačka cesta, Iv. odvojak 18b, Novi Zagreb, na temelju članka 26. Statuta raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE

RAVNATELJA USTANOVE

-jedan izvršitelj (m/ž) na rok od četiri godine

Uvjeti:

- hrvatsko državljanstvo,

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,

- najmanje 5 godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

- položen stručni ispit

Ravnatelja/icu Doma imenuje Upravno vijeće Doma. Osoba imenovana za ravnatelja sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u preslici:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- dokaz o stažu na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili rješenje o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita

-odobrenje za samostalan rad

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak

- životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u Dom za starije osobe Zlatna jutra, Sisačka cesta, Iv. odvojak 18, Čehi, Novi Zagreb, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“ u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 5 años.

Empleador: dom Zlatna jutra.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: SISAČKA CESTA IV ODVOJAK 18B, 10020 ZAGREB

Identificador de la vacante:1982893.

Ver las 431 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: