Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Empacadores manuales > Radnik/ica Na Održavanju

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RADNIK/ICA NA ODRŽAVANJU. Croacia

Oferta de Empacadores manuales en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte : Peones de la industria manufacturera : Empacadores manuales.

Elementary occupations : Labourers in mining, construction, manufacturing and transport : Manufacturing labourers : Hand packers

Descripción de la oferta de trabajo:

KLASA: 112-07/19-01/2

URBROJ: 2182/1-15/1-19-1

Šibenik, 10.06.2019.g.

 

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije-Priroda, mr.sc  Anita Babačić Ajduk  raspisuje

 

 

 

JAVNI POZIV

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – JAVNI RADOVI

 

 

    

 1. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja poslova na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na području Šibensko-kninske županije u 2019. godini za 1 izvršitelja programa, a sve prema mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019.g. Sve informacije, odnosno mogućnost korištenja javnog rada dostupne su na linku http://mjere.hr/mjere/javni-rad/

   

 2. Opis aktivnosti u javnom radu:

   

  • upozoravanje posjetitelja na važnost očuvanja prirode,
  • edukacija posjetitelja na važne činjenice vezane za lokalitete,
  • obavljanje poslova u svezi protupožarne zaštite,
  • regulacija prometa na makadamskom parkingu u zaštićenom području,
  • obilazak i nadzor zaštićenih područja,
  • održavanje kulturnog dobra tvrđave sv. Nikole,
  • obavljanje pomoćnih poslova u vezi posjećivanja tvrđave sv. Nikole,
  • održavanje suhozida,
  • podrezivanje i okopavanje niskog raslinja,
  • podrezivanje i učvršćivanje stabala,
  • uklanjanje suhih stabala iz šumskih područja,
  • pomoć pri sadnji stabala alepskog bora i hrasta crnike,
  • pomoć pri uklanjanju invazivnih vrsta stabala kroz period rujan i listopad,
  • čupanje trave,
  • deponiranje otpada u kontejnere,
  • ručno sakupljanje sitnog komunalnog otpada,
  • održavanje objekata i opreme u vlasništvu ustanove,
  • rad na održavanju i uređenju zaštićenih lokaliteta o kojima skrbi ustanova,
  • pomoć pri nadzoru udaljenijih i zahtjevnijih terena, ( npr. ZK Vodeni tok i kanjon Čikole, ZK Krčić, ZK Gvozdenovo-kamenar, područja ekološke mreže Natura 2000),
  • drugi poslovi po nalogu čuvara prirode,

    

 3. Planirana provedba Programa Javnih radova je 6 mjeseci, a početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
 4. Kandidati su dužni dostaviti:

 • vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni poziv sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela,
 • životpis,
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • uslučaju postojanja posebnog statusa, potrebno je priložiti potvrdu o postojanju istog (npr. potvrda o statusu hrvatskog branitelja, odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog branitelja te druga odgovarajuća dokumentacija - potvrde/uvjerenja, dokaz da je korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb).

5. Traženu dokumentaciju kandidati mogu priložiti u obliku neovjerenih preslika.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve tražene podatke.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije zadržava pravo poništiti natječaj bez obrazloženja.

 

6. Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave je potrebno dostaviti poštom ili osobno na adresu Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije: Prilaz tvornici 39, 22 000 Šibenik , s naznakom – ( prijava na natječaj kroz mjeru – Javni rad).

Prijave zaprimljene nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – PRIRODA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Prilaz tvornici 39, 22 000 Šibenik

Identificador de la vacante:1764849.

Ver las 293 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte : Peones de la industria manufacturera : Empacadores manuales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: