Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad, Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

Ofertas en República Checa (Hlavní město Praha) de Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafesClasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes.
Úředníci : Ostatní úředníci : Ostatní úředníci : Úředníci jinde neuvedení.

Descripción de la oferta de trabajo:
Místo výkonu práce : Ry balkova 293/39, Praha 10 Způsob prvního kontaktu : na výběrovém řízení - e-mail - zasílat strukturovaný životopis se žádostí - gabriela.jurcikovaReemplazar por una arrobahygpraha.cz Kontaktní osoba : paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad V Praze 29. 8. 2017 Č.j.: HSHMP 43366/2017 Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad v oboru služby: * 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví, Charakteristika činností služebního místa: * posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28; * komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví * vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy; * zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení; * zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti; * posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií - návrhu kategorizace prací; určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce; * posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik; * kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou; * dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, biocidy; * výkon preventivního dozoru - posuzování projektových

Servicio de empleo de origen: MPSV, Servicios Públicos de Empleo, República Checa.

País del trabajo: República Checa.

Región: Hlavní město Praha.

Ver 406 ofertas de trabajo en "Hlavní město Praha" (República Checa).

Fecha de inicio: 31/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Formación técnica avanzada.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.

Salario: 17100.0 CZK mínimo y 25740.0 CZK máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar el puesto:
Gabriela Jurčíková

Empresa: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze.

Dirección: Rytířská 404/12, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Contacto: Gabriela Jurčíková

Email: gabriela.jurcikovaReemplazar por una arrobahygpraha.cz

Teléfono: +420 296 336 796.

Ver las 117 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Referent územního plánování, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 17 Nov. 2017.

Úředník/ce - referent/ka územního plánování, oddělení územního plánování a památková péče, odbor výstavby a územního plánování, Úředníci jinde neuvedení. República Checa, 10 Nov. 2017.

Úředník/ce - referent(ka) dopravních přestupků, oddělení dopravně správních agend, správního odboru, Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy. República Checa, 10 Nov. 2017.

Vedoucí odboru vnitřních věcí, Úředníci jinde neuvedení. República Checa, 03 Nov. 2017.

ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 01 Nov. 2017.

Rada oddělení hygieny výživy - pobočka Centrum, Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví. República Checa, 21 Oct. 2017.

REFERENT/KA ODBORU ROZVOJE, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 18 Oct. 2017.

VRCHNÍ REFERENT - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 14 Oct. 2017.