Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo de Especialistas en políticas de administración en Noruega (Hordaland)

Rådgjevar - FagopplæringskontoretClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Ved fagopplæringskontoret er det ledig ei fast stilling som rådgjevar. Fagopplæringskontoret er ein seksjon i opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune og er ansvarleg for lærlingordninga i fylket.Arbeidsoppgåver
 • Fagopplæringskontoret har hovudarbeidsoppgåver som:
 • Oppfølging av opplæringa i bedrift
 • Rådgjeving overfor lærebedrift og lærling
 • Opplæring av prøvenemnder, fagleg ansvarleg og instruktørar i bedrift
 • Statistikk og analyse
 • Førebu saker til Yrkesopplæringsnemnd og politiske utval
 • Driftsoppgåver som:
 • Godkjenning av læreverksemder
 • Formidling av lærlingar og lærekandidatar til bedrift
 • Registrering og godkjenning av lærekontraktar
 • Handsame oppmeldingar til fag-/sveineprøvar for lærlingar og
 • praksiskandidater
 • Administrere fag-/sveineprøvar
 • Stillinga fører med seg utstrakt kontakt med bedrifter, lærlingar, elevar,
 • skolar, organisasjonane i næringslivet og offentlege instansar
 • Generell sakshandsaming av alle oppgåver ved fagopplæringskontoret
 • Kvalitetsutvikling i fagopplæringa
 • Fagopplæringssjefen kan leggja andre oppgåver til stillinga og gjere
 • endringar i arbeidsområdet
Kvalifikasjonar
 • Universitets-/høgskoleutdanning på minimum bachelor.
 • Kjennskap til vidaregåande opplæring generelt og fagopplæring spesielt
 • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6
 • månader
 • Administrasjonsmålet i Hordaland fylkeskommune er nynorsk, opplæring blir
 • gitt om nødvendig
Utdanningsnivå
 • Høyskole/universitet,Bachelorgrad
Vi tilbyr
 • Løn etter avtale
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.
KontaktinformasjonTorbjørn Mjelstad, seksjonsleiar, (+47) 97142081Arbeidsstad Bergen Nøkkelinformasjon: Annonsør:Hordaland fylkeskommuneRef. nr.:3677453724Stillingsbrøk: 100%FastTal på stillingar: 1Søknadsfrist: 28.01.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3677453724∁any_id=1316734204&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 434 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Hordaland fylkeskommune.

Dirección: 5020 BERGEN.

Ver las 414 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Vil du jobbe innan utlendingsforvaltning? - Politiet, Møre og Romsdal pd. Noruega, 20 Ene. 2018.

Saksbehandler/førstekonsulent psykisk helse - Tilrettelagte tjenester - Oslo kommune, Bydel Frogner. Noruega, 18 Ene. 2018.

Prosjektmedarbeider - NAV sosial. Noruega, 18 Ene. 2018.

Ledig fast 100% stilling som rettleiar i NAV Lindås - NAV. Noruega, 16 Ene. 2018.

Rådgjevar - Fagopplæringskontoret. Noruega, 14 Ene. 2018.

Rådgiver, Seksjon skole - Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett. Noruega, 14 Ene. 2018.

Rådgiver - Avdeling for sykehjemsmedisin. Noruega, 13 Ene. 2018.

Rådgiver/saksbehandler fastlegeordningen - Etat for helsetjenester. Noruega, 13 Ene. 2018.