Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Especialistas en políticas de administración > Rådgiver Virksomhets- Og Etatsstyring

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Rådgiver virksomhets- og etatsstyring. Oslo. Noruega

Vacantes en Noruega (Oslo) de Especialistas en políticas de administración

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 175908

Om stillingen

Vi leter etter deg som har god kunnskap og praktisk erfaring med styring i staten. Du kjenner styringsprinsippene i staten, og har innsikt i mål- og resultatstyring og andre sentrale styringstemaer og -metoder. Du har erfaring med å fremskaffe, kople og analysere økonomiske data og annen styringsinformasjon og tilrettelegge og formidle dette på en pedagogisk måte i tråd med målgruppens behov.

Om oss

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har ansvar for å forvalte regelverket for økonomistyring i staten. Siktemålet med regelverket er effektiv styring og bruk av statlige midler og god mål- og resultatoppnåelse i statlige virksomheter. Vi bidrar til forvaltning av regelverket gjennom blant annet utredninger, rådgivning, kurs og utvikling av veiledningsmateriell.

Stillingen er plassert i seksjon for styring, i vår forvaltnings- og analyseavdeling i Oslo sentrum.

Vi ønsker å styrke vårt tjenestetilbud på virksomhets- og etatsstyring med vekt på økonomistyring som integrert del av styringen. Hensikten er å påvirke til god styringsinformasjon og gode beslutningsgrunnlag gjennom å kople økonomiske data og faglige resultater som grunnlag for å belyse både kostnadseffektivitet og formålseffektivitet.

Som del av tjenestetilbudet, formidler vi tall fra statsregnskapet gjennom statsregnskapet.no for bruk i analyser og sammenligninger. Vi har også utviklet et eget verktøy til bruk i departementenes styring av egen sektor (forvaltningsløsningen). Forvaltning og videreutvikling av disse verktøyene inngår som del av seksjonens ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver som ligger til stillingen er

 • bidra inn i utvikling og forvaltning av økonomiregelverket, med fokus på økonomistyring som integrert del av virksomhets- og etatsstyringen
 • bidra i innholdsforvaltning og videreutvikling av statsregnskapet.no
 • tilrettelegge for bruk og delta i videreutvikling av statsregnskapet.no - forvaltningsløsningen
 • utvikle og bidra inn i ulike kompetansetiltak
 • utvikle god praksis og veiledningsmateriell, fortrinnsvis på dfo.no
 • delta i rådgivnings- og veiledningsarbeid i statlige virksomheter
 • delta i utviklingsprosjekter for øvrig innenfor seksjonens og avdelingens fagområder

Arbeidsoppgavene vil tilpasses den enkeltes erfaring og faglige interesser og ut fra avdelingens behov, og vil kombineres med andre fagområder i seksjon og avdeling. Det er også viktig med samarbeid med andre fagområder i og utenfor avdelingen. Stillingen rapporterer til seksjonssjef.

Erfaring og kompetanse

Du må ha:

 • høyere utdanning som siviløkonom, samfunnsøkonom, samfunnsviter eller tilsvarende
 • erfaring fra bruk av økonomiske data som budsjett, regnskap, prognoser eller økonomiske nøkkeltall i analyser og styringsgrunnlag
 • metodekunnskap om, og praktisk erfaring med, utforming av styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag til bruk i virksomhets- eller etatsstyring
 • god metodekunnskap om, og praktisk erfaring med, bruk og kopling av ulike data og datakilder
 • kunnskap om styringsprinsippene i staten, eksempelvis mål- og resultatstyring, risikostyring eller økonomistyring
 • god formidlingsevne
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • erfaring fra bruk av digitale verktøy i styringen
 • erfaring med presentasjoner og formidling, eksempelvis fra møter, kurs og nettverk
 • erfaring med styringsprosesser, primært fra staten

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som er initiativrik og interessert i å bidra til bedre styring i staten. Du er analytisk og har god tallforståelse. Du liker å omsette teoretisk kunnskap til god praksis, og har evne til å formidle fagkunnskap på en lettfattelig og engasjerende måte. Du har gode sosiale egenskaper, er flink til å samarbeide og å bygge relasjoner, samtidig som du også evner å jobbe selvstendig. Vi forutsetter at du er strukturert og planmessig, har god arbeidskapasitet og et høyt leveransefokus.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi kan tilby

 • et godt og kompetent faglig og sosialt miljø med spennende arbeidsoppgaver
 • mulighet for å tilpasse arbeidsoppgaver til den enkeltes erfaring og faglige interesser
 • utadrettet arbeid med hele staten som målgruppe
 • fleksibel arbeidstid og overtidsbetaling
 • flotte lokaler svært sentralt i Oslo sentrum (Paleet) med trenings fasiliteter i kjelleretasjen

Stillingen vil i utgangspunkt bli plassert som rådgiver med lønnsplassering mellom 480 000 og 576 100 kroner per år, avhengig av utdannelse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan plassering som seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 576 100 og 778 700 kroner per år vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens Pensjonskasse.

DFØ legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med seniorrådgiver Harald Saxegaard, telefon 994 45 807 eller seniorrådgiver John Andre Jakobsen tlf 406 34 001.

Se også vår hjemmeside www.dfo.no for mer informasjon om DFØ.

Vitnemål og attester, som du må legge ved din søknad, kan hentes direkte fra Vitnemålsportelen til Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1045 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:03131909000717.

Ver las 265 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: