Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Psicólogos > Rådgiver/seniorrådgiver I Avdeling Sammensatte Lærevansker - Statped Region Nord

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Rådgiver/seniorrådgiver i avdeling sammensatte lærevansker - Statped region nord

Empleos de Psicólogos en Noruega

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Psychologists

Descripción de la oferta de trabajo:

Statped nord er en av fire regioner i Statped, og gir tjenester til kommuner/fylkeskommuner i Nordland, Troms / Finnmark. Statped yter tjenester innen følgende fagområder: språk/tale, døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, sammensatte lærevansker, ervervet hjerneskade, syn og hørsel.

Avdeling sammensatte lærevansker har spisskompetanse innenfor et bredt spekter av lærevansker, fortrinnsvis når disse opptrer i kombinasjon og hindrer læring og utvikling. Dette gjelder for eksempel vansker innenfor: Autismespekteret, ADHD, Tourettes syndrom og andre nevrobiologiske forstyrrelser. Matematikkvansker i kombinasjon med andre vansker. Språk- og kommunikasjonsvansker samt behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Multifunksjonshemming, utviklingshemming kombinert med andre vansker samt tilstander som innebærer gradvis tap av ferdigheter. Avdelingen har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne innen fagområdet i nært samarbeid med PPT og andre fagpersoner i kommune/fylkeskommune. Systemarbeid er vektlagt i Statped.

Ønsker du å være med og videreutvikle vår organisasjon, jobbe med interessante faglige utfordringer og motiverte kollegaer, så er du personen vi leter etter. Vi ønsker en fagperson med erfaring/fordypning innenfor området språk- og kommunikasjonsvansker og kjennskap til bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Bruk av teknologi for inkludering og tilpasset opplæring har fokus i rådgivningsarbeidet, så det er derfor en fordel om du har kompetanse og/eller interesse for bruk av digitale læringsressurser.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiverstillingen byr på mange og varierte arbeidsoppgaver som: utredning/kartlegging, rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet
 • Som ansatt i Statped tar du del i erfaringssystematisering og kunnskapsutvikling på spesialpedagogiske fagområder, og det er forventet at du kan utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak for ansatte på ulike opplæringsarenaer, for PP-tjenesten, foreldre og andre, gjerne i samarbeid med andre samarbeidspartnere
 • Delta i regionale samarbeidsmøter med PPT og andre samarbeidsinstanser
 • Undervisning og praksisveiledning av masterstudenter etter avtale med universiteter og høgskoler
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid/nettverksarbeid både innenfor- og på tvers av fagavdelinger i Statped
 • Du må kunne håndtere andre oppgaver innenfor avdelingens og Statpeds ansvarsområde dersom det er aktuelt
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • God til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Kreativ og initiativrik
 • Kvalitetsbevisst

Kvalifikasjoner

 • Master innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende. Lang erfaring i arbeid med kommunikasjonsvansker kan oppveie for ikke ferdigstilt utdanning på masternivå
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse
 • Høy prosess- og veiledningskompetanse
 • God kompetanse og erfaring fra barnehage- og/eller skolesektoren er ønskelig
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel
 • God system- og forvaltningskunnskap
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • God digital kompetanse
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 50 - 72, tilsvarende kr. 451 700 670 100 brutto per år
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Faglig veiledningsordning i en oppstartsfase
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktinfo

Avdelingsleder Terje Andreas Malin

Mob. 996 44 533

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1
 • Tiltredelse: Så snart som mulig
 • Arbeidssted: Follumsvei 43, 9510 Alta, Haakon VII gate 98, 8001 Bodø eller Gimlevegen 68, 9019 Tromsø
 • En god del reisevirksomhet må påregnes

Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: STATPED TROMSØ REGIONKONTOR NORD.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:92ad7ed0-cd62-4051-8b9a-2e31681032b7.

Ver las 295 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: