Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Traductores, intérpretes y lingüistas > Rådgiver -- Samisk Og Kvensk/norskfinsk Språk, Kultur Og Samfunnsliv Med Ansvar For Oversetting Til Nord-samisk

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Rådgiver -- samisk og kvensk/norskfinsk språk, kultur og samfunnsliv med ansvar for oversetting til nord-samisk

Vacantes de Traductores, intérpretes y lingüistas en Noruega

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Autores, periodistas y lingüistas : Traductores, intérpretes y lingüistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Authors, journalists and linguists : Translators, interpreters and other linguists

Descripción de la oferta de trabajo:

Org.nr.:922420866 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Seksjon Kunst- og kulturutvikling har ledig en 100% fast stilling som rådgiver for samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Vi er på jakt etter deg som kan bidra til å styrke fagmiljøet innenfor det samiske og kvenske/norskfinske fagområdet. Stillingens hovedoppgaver er knyttet til oversetting og kvalitetssikring av tekster på nordsamisk og norsk, råd- og veiledning, saksbehandling, oversetting og utviklingsoppgaver innen fagområdene samisk og kvensk/norskfinsk språk, kultur og samfunnsliv.

Arbeidsoppgaver

 • Oversetting, organisering av oversettingsarbeid og kvalitetssikring av tekster på nordsamisk og norsk
 • Rådgivning og saksbehandling innenfor fagområdene samisk og kvensk/norskfinsk språk, kultur og samfunnsliv.
 • Oppfølging av fylkeskommunens forpliktelser for samisk og kvensk/norskfinsk språk, kultur og samfunnsliv
 • Veilede, samarbeide og bistå kulturinstitusjoner, kommuner, og andre samarbeidsparter på fagområdet
 • Arbeide med en helhetlig ivaretakelse av det samiske og kvenske/norskfinske i hele fylkeskommunen
 • Utrede og utarbeide beslutningsgrunnlag og være støtte for politisk ledelse
 • Utarbeide planer og strategidokumenter på fagområdet
 • Delta i og gjennomføre tiltak for kompetanseutvikling og nettverksbygging innen fagområdet
 • Andre oppgaver må påregnes

Noe reisevirksomhet må påregnes

Seksjonen Kunst- og kulturutvikling er en aktør for utviklingen av kunst, språk og kultur i regionen, og er en veileder og forvalter av driftstilskudd og søkbare tilskuddsordninger til kunst- og kulturformidlingsinstitusjonene, festivaler og andre kunst- og kulturformål. Seksjon har ansvar for oppfølgingen av sektorovergripende oppgaver for utvikling, synliggjøring og ivaretakelse av fylkeskommunens forpliktelser for samisk og kvensk/norskfinsk språk, kultur og samfunnsliv, i dette ligger blant annet oppfølging av samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune, og forvaltningen av nasjonalt tilskuddet til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Kvalifikasjonskrav:

Stillingen ønskes besatt av en person med høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Kunnskaper om samiske samfunnsforhold og i samisk språk, fortrinnsvis nordsamisk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder skriftlig fremstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling.

 • Erfaring med søknads- og saksbehandling, veilednings- og utviklingsprosesser og økonomiforståelse knyttet til forvaltning er et fortrinn.
 • Arbeidsområdet er komplekst og involverer eksterne aktører på flere myndighetsnivå, og stillingen krever god forståelse for samfunn og politikk.
 • Det forventes at du kan arbeide selvstendig, holder deg oppdatert og evner å bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på både norsk og nordsamisk kreves.
 • Kunnskap om kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er en fordel.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no
 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Et trivelig, tverrfaglig og sosialt miljø

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 01.03.2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.  Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Eirin Gjelsås, Mobil +47 41542840, Epost: eirin.gjelsastffk.no

Om arbeidsgiveren:

Avdeling Kultur er en del av Divisjon for språk, kultur og levekår og består av seksjonene Kunst- og kulturutvikling, Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark og Scene Finnmark/Kultur i Troms. Seksjonen Kunst- og kulturutvikling er en aktør for utviklingen av kunst, språk og kultur i regionen, og er en veileder og forvalter av driftstilskudd og søkbare tilskuddsordninger til kunst- og kulturformidlingsinstitusjonene, festivaler og andre kunst- og kulturformål.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VADSØ.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:803edf0a-209b-4835-86a8-f20ca007ff86.

Ver las 43 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Autores, periodistas y lingüistas : Traductores, intérpretes y lingüistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: