Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Psicólogos > Psykologspesialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Noruega de Psicólogos

Psykologspesialist

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Psychologists

Descripción de la oferta de trabajo:

Org.nr.: Stillingsident: 2021-081 Presentasjon av stillingen :

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Vi søker nå en dyktig, samarbeidsorientert og engasjert psykologspesialist som deler våre verdier og vil bli med på laget.

I TSB Ruspoliklinikken har vi ledig 100 prosent fast stilling i Rus-FACT Lovisenberg Sektor for psykologspesialist fra 01.06.2020.

Lovisenberg DPS består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, poliklinikk helse og arbeid, gruppebehandling, TSB ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Stillingen er i nyetablert Rus-FACT Lovisenberg Sektor med bydelene St.Hanshaugen og Gamle Oslo, samt Velferdsetaten - et samarbeidsteam mellom TSB spesialisthelsetjenesten og 1. linjen i bydelene. FACT-modellen inkluderer alle voksne over 18 år som har flere psykisk lidelser, en eller flere avhengighetstilstander og samtidig somatiske komorbide lidelser. Alvorlige psykiske lidelser vil fortsatt behandles i fagområdet psykisk helsevern. Rus-FACT pasienten har over tid behov for sammensatte og koordinerte helsetjenester hvor funksjonsnivå vektlegges mer enn diagnose ved inntak. Rus-FACT-teamet kombinerer tjenesteytelsen ved fleksibilitet i grad av oppfølging.

Rus-FACT Teamet skal ha et tett samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og innenfor Lovisenberg DPS.

Psykologspesialisten vil inneha en sentral rolle i pasientbehandlingen som blant annet består i:

 • Ambulante tjenester
 • Undersøkelse, vurdering og utredning av psykisk helsetilstand
 • Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
 • Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
 • Rådgivning til førstelinjen i bydelen og bidra til psykologfaglig oppdatering og fagutvikling i teamet. Veiledningsansvar i teamet sammen med overlege
 • Være spesialistkontakt for ikke- spesialister for kvalitetssikring av behandlingen
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Arbeide i team basert på nært og fortløpende samarbeid

Vi søker en psykologspesialist som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i en spennende etableringsfase. Vi ønsker at du har erfaring fra å arbeide med mennesker med psykiske lidelser og avhengighet, at du kan inspirere, at du er faglig engasjert og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som psykolog
 • Godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi eller rus
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
 • Sentral beliggenhet i Kjølberggata 9 på Tøyen

Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende etableringsfase. Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Torgeir Hjellnes , Mobil 98244859

Om arbeidsgiveren:

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:f988437f-da22-4e87-af3a-411701ba15b5.

Ver las 271 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: