Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Psykologspesialist - PHBU - Døgnseksjon - Ålesund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF

Ofertas de empleo de Psicólogos en Noruega (Møre og Romsdal)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Psychologists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere 'På lag med deg for helsa di'. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt ni behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon med postar i Molde og ÅlesundVi har ledig 1 fast stilling for psykologpesialist f.t med arbeidsstad ungdomspsykiatrisk sengepost i ÅlesundSengeposten og poliklinikken BUP i Ålesund er samlokalisert og har eit breitt samansett og spennande fagmiljø som gir differensierte behandlingstilbud til barn, unge og familiane deira. Sengeposten er ansvarlig for ø-hjelpstilbudet i heile fylket. Vi har 10 sengeplasser, der 8 er akutte plassar og 2 plassar er for intermediære opphold. På sengeposten arbeider det for tida 1 psykologspesialist, 1 lege i spesialisering, 2 barnepsykiaterar og ei gruppe fantastiske miljøterapeutar med tverrfagleg bakgrunn. På poliklinikken er det stort psykologmiljø med fleire psykologspesialistar og psykologar i utdanning. Saman med høgt kvalifiserte spesialister frå andre faggrupper utgjer dei tilsette i avdelinga eit spanande og triveleg fagmiljø, som gir rom og høve til fagleg vidareutvikling. Vi har mange interessante prosjekt og ønskjer å vidareutvikle tilbodet vårt innan psykose, personlegheitforstyrrelse og spiseforstyrrelse.. For tida er vi opptatt av tettare samarbeid mellom akutt-tilbodet vårt på sengeposten og dei akutte/ambulante teama som er oppretta i poliklinikkaneVi legg vekt på god kontakt og tett samarbeid med førstelinjetjenesten, noko som medfører at veiledningsoppgåver for disse er ei forventa arbeidsoppgåve.Arbeidsoppgåver
 • På akuttposten arbeider ein hovudsakeleg med akuttinnleggelsar, ø-hjelp, intermediære opphald (halvøyeblikkelig hjelp, avgrensa planlagt utgreiing) for pasientar i alderen 12-18 år.
 • Samarbeid med 4 lokale BUP, som alle har organisert eit akuttilbod i form av akutte/ ambulante team
Kvalifikasjonar
 • Psykologspesialist
 • Psykologar kan og søkje stillinga. Helseforetaket legg til rette for evt. nødvendig praksis for å ferdigstille spesialiseringsløp
 • Den som blir tilsett må meistre norsk språk, muntleg og skriftleg
 • Det må leggast fram politiattest før tilsetting
Personlege Eigenskapar
 • Vi ynskjer oss ein ny kollega som har evne og vilje til samarbeid og omstilling
 • Alle tilsette vert kontinuerlig involvert i fag- og organisasjonsutvikling
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å strukturere eigen arbeidskvardag
Vi tilbyr
 • Vanleg dagarbeidstid
 • Løn etter overeinskomst
 • Helseforetaket støttar spesialisering fullt ut
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø, med høg fagleg kompetanse
KontaktinformasjonManuela Strauss, Avdelingssjef, (+47) 70167200Arbeidsstad Ålesund Nøkkelinformasjon: Annonsør:Helse Møre og Romsdal HFRef. nr.:2018/203Stillingsbrøk: 100%FastTal på stillingar: 1Søknadsfrist: 31.0

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 118 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Fecha de inicio: 06/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Møre og Romsdal HF.

Dirección: 6026 ÅLESUND.

Ver las 196 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Kommunepsykolog / Psykologspesialist i 100 % fast stilling - Vennesla kommune. Noruega, 16 Ene. 2018.

Psykolog/ Psykologspesialist - Enhet kompetansesenter rus og psyk.helse. Noruega, 06 Ene. 2018.

Psykologspesialist - PHBU - Døgnseksjon - Ålesund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF. Noruega, 06 Ene. 2018.

Psykolog/spesialpedagog - avdeling PPT - Pedagogisk psykologisk senter Nord. Noruega, 03 Ene. 2018.

Psykolog 100 % stilling. Noruega, 31 Dic. 2017.

Vikariat som Psykolog/ Psykologspesialist - Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Noruega, 31 Dic. 2017.

Ferievikar Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale - ARA Døgnenhet, Byglandsfjord. Noruega, 24 Dic. 2017.

Psykologspesialist/psykolog - DPS Lister døgnpost/Abulant Akutt Team, Kvinesdal. Noruega, 23 Dic. 2017.