Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Psicólogos > Psykolog - Life Prosjektet

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Psykolog - LIFE prosjektet. Oslo. Noruega

Trabajo de Psicólogos en Noruega (Oslo)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Psychologists

Descripción de la oferta de trabajo:

Bydel Frogner er en sentrumsbydel vest i Oslo med urbane kvaliteter og naturområder som Bygdøy og Frognerparken. Bydelen grenser til bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og St. Hanshaugen samt Oslofjorden og sentrum. 

Bydel Frogner skal tilby sine i overkant av 57 000 innbyggere tilgjengelige, innovative og kvalitative tjenester. Samtidig skal bydelen være en offensiv pådriver i samfunns- og infrastrukturutviklingen, legge til rette for et aktivt lokalengasjement og sikre gode urbane kvaliteter. Tjenestene våre har fokus på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, kvalitet og forutsigbarhet samt nær og tillitsfull kommunikasjon. 

For mer informasjon om oss, se  www.bydel-frogner.oslo.kommune.noArbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Psykolog - BarneverntjenestenBydel Frogner søker psykolog til nytt spennende samarbeidsprosjekt. LIFE prosjektet er et nytt prosjekt med en ny arbeidsmetode basert på The Life program utviklet og utprøvd i England av sosialentreprenør Hilary Cottam. Prosjektet er en samordning av ressurser på tvers av tjenestesteder og gir en tettere og mer helhetlig oppfølging av familier i risiko. Prosjektet er organisert under enhetene Barnevern, Helse, barn og unge og NAV men skal inngå i et samarbeid med alle bydelens tjenester som jobber inn mot barn og unge og deres familier. Prosjektet vil også ha et nært samarbeid med andre instanser, som skole, BUP, Politi, Frivillige organisasjoner o.a. LIFE teamet skal bestå av 5 stillinger, herunder: - Prosjektleder - Barnevernkonsulent/Miljøterapeut - Sosialkonsulent-NAV - Helsesøster/ Sykepleier- Psykolog Psykolog- stillingen vil være ansatt i BarneverntjenestenVi er blant annet en av tre bydeler som har vært med i oppstarten av barnehjernevernsatsningen. Vi jobber etter prinsippene og anbefalingene i Mitt Liv arbeidet, og innbyggermedvirkning er sentralt i vårt arbeid og videreutvikling av våre tjenester. I 2018 iverksettes også LIFE prosjektet. Barn, unge og deres familier som kommer i kontakt med barnevernet har ofte behov for omfattende og sammensatte tjenester. Mange forholder seg til tett oppfølging fra en rekke instanser samtidig. Behov for godt samarbeid og samordning av tjenester er sentralt dersom hjelpen skal oppleves som nyttig og skal bidra til endring. Manglende samarbeid og samordning av tjenester som ytes til disse familiene kan få alvorlige konsekvenser og kan ha motsatt virkning. LIFE teamet skal tilby oppfølging, støtte og koordinerende tiltak til familier som har behov for omfattende sammensatte tjenester. Familiene skal oppleve bedre livskvalitet og mestring i eget liv.Arbeidsoppgaver