Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovaquia > Psicólogos > Psychológovia A Psychoterapeuti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Psychológovia a psychoterapeuti. Nitriansky kraj. Eslovaquia

Contratación en Eslovaquia (Nitriansky kraj) de Psicólogos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.

Špecialisti : Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry : Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike : Psychológovia

Descripción de la oferta de trabajo:

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v Centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s ÚPSVaR najmä :

-   vykonáva činnosti v rámci všetkých aktivít projektu v súlade s

    organizačným poriadkom,

-   rieši aktuálne problémy súvisiace s realizáciou hlavných aktivít

    projektu,

-   vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom, v náhradnom , v

    otvorenom prostredí a v prostredí  usporiadanom na výkon opatrení

    SPOD a SK,

-   aplikovanie metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri

    poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, prognóza perspektívy odbornej

    psychologickej intervencie do budúcna,

-   využívanie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri

    plnení základných funkcií – prevencia sociálnopatologických javov,

-   multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov v

     rodine individuálnou príp. skupinovou formou

-   sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie

     vyňatiu dieťaťa z rodiny

-    odborná pomoc pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas

     rozchodu/rozvodu rodičov,

-    odborná pomoc poskytovaná psychologickým poradenstvom pri riešení

     rodinných a výchovných problémoch,

-    sprostredkovanie psychologickej pomoci v čase prípravy mladých

     dospelých na osamostatnenie,

-   plnenie aktuálnych úloh súvisiacich s realizáciou aktivít národného

    projektu na základe pokynov nadriadeného.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Nitriansky kraj.

Ver 111 ofertas de trabajo en "Nitriansky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Empleador: Detský domov.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000014533652.

Ver las 199 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: