Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Directores y gerentes de servicios profesionales > Er Du En Prosjektleder Som ønsker å Bidra Til å Løse Politiets Samfunnsoppdrag?

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Er du en prosjektleder som ønsker å bidra til å løse politiets samfunnsoppdrag?

Ofertas de empleo de Directores y gerentes de servicios profesionales en Noruega

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Professional services managers not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4369418773 Presentasjon av stillingen:

Politi- og lensmannsetaten er en spennende og kompleks etat i endring. Det behandles et stort omfang av personopplysninger i etaten, og ivaretakelse av personvern er sentralt ved blant annet teknologiutvikling og digitalisering.

Politidirektoratet er ansvarlig for behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven (GDPR) i etaten. Dette gjelder blant annet personopplysninger om våre ansatte og om brukere av politiets tjenester innen vår forvaltningsvirksomhet. Det er viktig at politiets behandling av personopplysninger

er korrekt og forsvarlig, både for å sikre ivaretakelse av de registrertes personvern,

at politiet skal få løst samfunnsoppdraget sitt på en god måte og av hensyn til

politiets tillit og omdømme som samfunnsaktør.

Politidirektoratets arbeid med GDPR er organisert som et sentralt prosjekt for hele politi- og lensmannsetaten, med varighet frem til 1. juli 2021. Deler

av arbeidet vil bli videreført som et prosjekt med ny organisering med ansvar for innføring og forvaltning av prosjektets leveranser.

Vi søker etter en dyktig prosjektleder til en sentral rolle i direktoratets videreføring og -utvikling av arbeidet med GDPR i politiet. Stillingen er plassert i Juridisk stab som er fagansvarlig for GDPR, og som vil ha et strategisk og styrende ansvar for GDPR i etaten. Den som

ansettes vil ha en sentral rolle i stabens ivaretakelse av dette ansvaret.

Stabens leder rapporterer direkte til assisterende politidirektør.

Stillingen har en varighet på 2 år. Det er ønskelig med snarlig

tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

Den som ansettes vil ha hovedansvar for å utarbeide plan for det videre arbeidet med GDPR i politi- og lensmannsetaten og sikre gjennomføring og fremdrift. Arbeidet må skje i samarbeid med ulike fagmiljøer som er tillagt rolle og ansvar knyttet til ivaretakelse av behandlingsansvarliges plikter.

Arbeidet vil omfatte følgende områder:

 • Videreutvikling av et helhetlig internkontrollsystem for GDPR i politiet
 • Standardisering og revidering av prosesser hvor det behandles personopplysninger
 • Løpende revidering av styrende dokumenter knyttet til etterlevelse av GDPR
 • Etablering og videreutvikling av IKT-systemer og prosesser for ivaretakelse av de registrertes rettigheter, inkludert personvernerklæring og innsynsløsning
 • Sørge for at ansatte mottar informasjon og opplæring i personvern

Kvalifikasjoner:

Disse kvalifikasjonene må du ha:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå (lang og relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for utdanningskravet)
 • Minimum 3 års erfaring fra relevant prosjektarbeid
 • Erfaring som prosjektleder, eller lignende type arbeid/rolle/ansvar
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er en fordel med:

 • Kunnskap om personopplysningsloven (GDPR) og informasjonssikkerhet
 • Erfaring fra arbeid med virksomhetsstyring og internkontroll
 • God forvaltningsforståelse og erfaring fra offentlig forvaltning

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Evne til å tenke strategisk
 • Strukturert og systematisk tilnærming til arbeidet

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som prosjektleder (stillingskode 1113), fra kr 750 000 - 900 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se spk.no for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på arbeidsgiverportalen.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Olav Kjetil Moe, Fungerende seksjonssjef Juridisk stab, 970 19 633

Arbeidssted

Fridtjof Nansens vei 16

0369 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Politidirektoratet

Referansenr.:4369418773

Stillingsprosent: 100%

Søknadsfrist: 21.04.2021

Om arbeidsgiveren:

Politiet skal sikre

trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er

underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået

i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre

regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle

politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og

fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan

består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: POLITIDIREKTORATET.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:7773467a-cf45-4f38-bf7a-3dede74f3a14.

Ver las 97 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: