Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Directores y gerentes de servicios profesionales > Prosjektleder Byrom Og Grønnstruktur

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo de Directores y gerentes de servicios profesionales en Noruega

Prosjektleder Byrom Og Grønnstruktur

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Professional services managers not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: 996708721 Stillingsident: 4361371805 Presentasjon av stillingen:

Ved Kommunalteknikk er det ledig fast 100 prosent stilling som prosjektleder for byrom, parker og friområder.

Vil du være med å skape en levende og aktiv by? Er du i tillegg landskapsarkitekt og innehar god prosjekterings- og bestillerkompetanse eller har erfaring med gjennomføring av prosjekter? Da kan du bli vår nye medarbeider. Vi er på jakt etter en erfaren, kreativ og engasjert landskapsarkitekt som ønsker å styre prosjekt for utvikling av parker, byrom og friområder; prosjekt som betyr mye for byens innbyggerne og vil prege bybildet i Trondheim i mange år framover.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Enheten har 90 ansatte, et stort og kompetent tverrfaglig miljø som hver dag jobber med å gjøre byen bedre.

Trondheim vokser med rundt 3000 innbyggere årlig, og mange aktører, både offentlige og private, har store planer for byens utvikling. Det er behov for god, forutsigbar og helhetlig formgiving for at Trondheim skal nå sine mål om bærekraftig byutvikling. Avdeling for Byrom og grønnstruktur utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og grøntanleggsforvaltning og trekkes inn i ulike prosjekter og oppgaver der denne kompetansen trengs. Vi er i dag ti ansatte på avdelingen, og vi trenger ytterligere forsterkninger.

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp investerings- og forvaltningsprosjekter.
 • Du engasjerer og samarbeider med konsulenter og har dialog med naboer, interessenter, eksterne etater og andre enheter i kommunen.
 • Du blir en del av vårt team med dyktige og erfarne medarbeidere som er rause på kompetansedeling.
 • Du leder og gir innspill til tverrfaglige prosjekter og prosesser for attraktive og velfungerende byrom og grønnstruktur.
 • Du leder og gir innspill til planer og strategier og er med på å skape løsninger og prioriteringer som har betydning for utviklingen av byen.
 • De konkrete arbeidsoppgavene vil være avhengig av avdelingens oppgaver, men vil også tilpasses søkerens interesser og kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning primært innen landskapsarkitektur, men søkere med utdanning og erfaring innen arkitektur, design, areal, grøntmiljø- og hagebruksvitenskap, fysisk planlegging, prosjektledelse eller lignende vil også bli vurdert.
 • Ønske om fullført mastergrad innen relevante fagretninger.
 • Det er ønskelig at søker har minst tre års relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement for bærekraftig byutvikling og hvordan fysiske omgivelser påvirker menneskers liv og virke.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktinformasjon

Tove Haugland, Avdelingsleder, 41449066

Arbeidssted

Erling Skakkes gate 14

7013 Trondheim

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:4361371805

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 18.04.2021

Om arbeidsgiveren:

Åpen -- kompetent -- modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: KOMMUNALTEKNIKK.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:afaae565-c1a0-4973-b39b-5ba210b23ac1.

Ver las 108 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: