Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Finlandia > Secretarios (general) > Projektipäällikkö

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Projektipäällikkö. Finlandia

Ofertas de empleo de Secretarios (general) en Finlandia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general).

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät : Toimistotyöntekijät : Yleissihteerit : Yleissihteerit

Descripción de la oferta de trabajo:

Kaupunginkanslia, Innovaatiot ja uudet kokeilut

Helsingin kaupungin keskushallintovirasto, kaupunginkanslia, on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan yleinen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Kaupunginkanslian elinkeino-osastolla joukko työllisyyden, yrittämisen, kilpailukyvyn, kansainvälisten asioiden ja maahanmuuton osaajia rakentaa Helsingistä yhä yritysmyönteisempää ja vetovoimaisempaa kaupunkia.

Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee projektipäällikköä työskentelemään "Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä" -hankkeeseen, joka toteutetaan osana kuuden suurimman suomalaisen kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa.

Kasvun ekosysteemit -hankkeessa vahvistetaan innovatiivisille ja kasvuhakuisille yrityksille suunnattuja palveluja, edistetään yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa ja kehitetään liiketoimintaa tukevia innovaatioekosysteemejä kuudessa Suomen suurimmassa kaupungissa. Helsingin kaupungin hankeosiossa vahvistetaan kolmea merkittävää innovaatiokeskittymää - peliteollisuus, meriteollisuus sekä terveys- ja hyvinvointiteknologia.

Projektipäällikkö vastaa seitsemän osatoteuttajan muodostaman hankekokonaisuuden koordinoinnista sekä Helsingin hanketoteutuksen sisällöistä yhdessä hankkeeseen palkattavien työntekijöiden ja Helsingin kaupungin elinkeino-osaston muun henkilöstön kanssa. Projektipäällikön keskeisiä tehtäviä ovat kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden yhteistyön aktivointi kolmessa innovaatiokeskittymässä sekä keskittymiin liittyvien palveluiden suunnittelu, hankinta ja toteuttaminen.

Projektipäällikkö on avainroolissa vaikuttamassa kuuden suurimman suomalaisen kaupungin ja niiden laajan yhteistyöverkoston rooliin kasvuhakuisen yritystoiminnan edistämisessä.

Projektipäällikkö johtaa tavoitteellisesti laajaa hankekokonaisuutta ja tarttuu aktiivisesti hankkeen aikana esille nouseviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tehtävässä menestymisessä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja hyviä viestinnällisiä valmiuksia sekä suomeksi että englanniksi. Projektipäälliköllä on soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Hakijan eduksi katsotaan kokemus esimerkiksi joistain seuraavista teemoista: julkiset yrityspalvelut, aloittelevat ja kasvavat yritykset, tutkimustoiminnan kaupallistaminen ja hankekehittäminen. Lisäksi tehtävässä on etua julkisten hankintojen toteuttamiseen ja EAKR-hankehallintoon liittyvästä osaamisesta sekä Helsingin kaupungin hankeosion kohteena olevien toimialojen tuntemuksesta.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2020 saakka. Työtehtävät alkavat mahdollisimman pian. Projektipäällikön tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 4151,25 euroa. Palkka ja siihen mahdollisesti vaikuttavat lisät määräytyvät KVTES:n mukaan.

6Aika (ks. 6Aika.fi) on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka tavoitteena on kehittää älykkäitä ja kestäviä palveluita sekä synnyttää Suomeen uutta osaamista, innovatiivista liiketoimintaa ja työpaikkoja. 6Aika-strategia on osa Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" -rakennerahasto-ohjelma.

Tehtävää aiemmin (työavain 47-112-18) hakeneet otetaan huomioon tehtävää täytettäessä.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

País del trabajo: Finlandia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Empleador: Helsingin kaupunki..

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:9739221.

Ver las 875 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Secretarios (general) : Secretarios (general) ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: