Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante en Östergötlands län (Suecia) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Professor I Tema Teknik Och Social FörändringClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Universitets- och högskollärare : Universitets- och högskollärare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som professor i tema Teknik och social förändring

Tillsättningsprogram

Tema Teknik och social förändring (tema T) är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

Forskning och utbildning vid tema T fokuserar på ett antal viktiga tekniska områden och bedrivs ur ett flertal olika teoretiska perspektiv. Verksamheten organiseras för närvarande i fyra breda programområden. Ett område utforskar frågor rörande aktörskap, kroppslighet, kunskapsproduktion, normativitet, omsorgspraktiker, subjektivt och intersubjektivt meningsskapande när teknologier utvecklas och används. Forskningen inom detta programområde tillämpar sociala, kulturella, filosofiska och etiska perspektiv, och bidrar till feministisk teori, medicinsk humaniora och teknik- och vetenskapsstudier. Det andra området behandlar utveckling och transformation av infrastruktursystem, till exempel energi, IT, transport och byggnader och hur dessa system styrs på regional och lokal nivå, samt hur de används i och påverkar människors vardag. Det tredje området forskar om värdering som praktik vilket inkluderar användningen av rankningar, utvärderingar, indikatorer, på ett brett fält såväl inom som utanför teknik och vetenskap. I fokus står kliniska prövningar, "big data", patienterfarenheter, utvecklingen och användningen av algoritmer. Det fjärde området undersöker olika förståelser av de miljökonsekvenser och risker som är förbundna med utvecklingen av storskaliga socio-tekniska system. Särskilt intresse ägnas de tolkningsstrider, meningsmotsättningar och värderingskonflikter som uppstår i samband med växande krav på ekologiska hänsyn. Avdelningen deltar i nationella forskarutbildningar i miljöhumaniora och energisystem samt är en central aktör i det nystartade Samhällsplanerarprogrammet.

Arbetsuppgifterna inom ramen för den utlysta professuren kommer att bestå av egen forskning, undervisning och handledning av doktorander, ledarskap inom forskning, aktivt ansvarstagande för avdelningens fortsatta utveckling och kollegialt deltagande i intellektuella, ledarskapsrelaterade och administrativa uppgifter.

Innehavaren av anställningen skall uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet och publicering på hög internationell nivå inom ämnesområden som rör samhällsförändringars sociotekniska grunder. Det är särskilt meriterande med dokumenterad vetenskaplig skicklighet som visar på bredd inom humaniora och/eller samhällsvetenskap. Dokumenterad skicklighet från att forska i tvärvetenskapliga sammanhang är meriterande.

Dokumenterad skicklighet att erhålla externa bidrag och leda forskningsprojekt, att samarbeta med aktörer utanför akademin och att handleda doktorander är ett krav.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning inom områden av relevans för samhällsplanering är meriterande.

För ifno om behörighet, bedömninggrunder m m v g se vår fullständiga ledigkungörelse.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackli

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Östergötlands län.

Ver 257 ofertas de trabajo en "Östergötlands län" (Suecia).

Fecha de inicio: 02/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Heltid/ Ej specificerat.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Per Gyberg, Avdelningschef titel : telefon 1: +46 13 28 5616() telefon 2: () mobil: e-post: per.gybergReemplazar por una arrobaliu.se

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Linköpings Universitet.

Dirección: Linköpings universitet, Tema, 581 83 Linköping 58183 Linköping.

Contacto: Per Gyberg, Avdelningschef titel : telefon 1: +46 13 28 5616() telefon 2: () mobil: e-post: per.gybergReemplazar por una arrobaliu.se

Ver las 521 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning medieutveckling. Suecia, 10 Dic. 2017.

Postdoktor i läkemedelsformulering (torra emulsioner). Suecia, 08 Dic. 2017.

Doktorand i experimentell röntgenfysik, röntgenfluorescens-tomografi. Suecia, 08 Dic. 2017.

Vikarierande universitetsadjunkt i logik. Suecia, 08 Dic. 2017.

Universitetsadjunkt med inriktning mot specialpedagogik. Suecia, 06 Dic. 2017.

PhD student position in Novel electrolytes for Al and Ca batteries. Suecia, 03 Dic. 2017.

Doktorand i praktisk filosofi. Suecia, 17 Nov. 2017.

Vik. Universitetslektorer i statsvetenskap 60-100 %. Suecia, 11 Nov. 2017.