Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda de Analistas de gestión y organización en Södermanlands län (Suecia)

Processledare För Nationellt ProgramområdeClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Analistas de gestión y organización.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom företagsekonomi och administration : Administratörer med teoretisk specialistkompetens : Lednings- och organisationsutvecklare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss.

Bakgrund

Under 2016 tog landsting och regioner beslut om att gemensamt långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Genom att etablera en ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet skapas. Det är där det avgörs och är avgörande hur effektiv och ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.

Nationella programområden

Ett nationellt programområde består av experter med representation från samtliga sjukvårdsregioner som har ett tydligt uppdrag och mandat att företräda sjukvårdsregionen inom det specifika sjukdoms-/organisatoriska området. Programområdets uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält. De har bland annat uppdraget att följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser, identifiera när det saknas kunskapsstöd och bidra i arbetet med användning och utveckling av relevanta nationella kvalitetsregister. Analyser inom fältet och förslag från enskilda programområden ska innehålla ekonomiska värderingar som underlag för prioriteringar. Programområdet kan ha behov av att tillsätta undergrupper för genomförandet av sitt uppdrag, s.k. expert-/projektgrupper, som bistår programområdet inom ett specifikt område och/eller i specifika frågor.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion söker tre processledare som ska arbeta på nationell nivå med de nationella programområden som sjukvårdsregionen har ett värdskap för. Som processledare kommer du att ingå i ett nätverk för nationella processledare. Stöd kommer även att finnas genom den nationella stödfunktionen på SKL och sjukvårdsregionens struktur för kunskapsstyrning.

Processledarens uppdrag innebär att administrativt leda arbetet i nära samarbete med ordförande i nationellt programområde i enlighet med de riktlinjer och arbetssätt som gäller för den sammanhållna strukturen.

Processledaren ansvarar för att Nationella programområden arbetar i enlighet med fastställda riktlinjer, processer och rutiner inom den sammanhållna strukturen. Till exempel:

Använder mallar för dagordning, protokoll, verksamhetsplan, budget, uppföljning, årsredovisning etc.

Är processtöd för aktiviteterna inom NPO och dess arbetsgrupper t.ex. metoder för omvärlds- och behovsanalys, Nationella vårdprogram (diagnos- och behandlingsrekommendationer)

Säkrar att nomineringar till arbetsgrupper sker enligt fastställd rutin och mall

Förbereder och protokollför möten (kallelser, dagordning, protokoll, mötesbokningar)

Deltar på möten och utbildningar som sker inom ramen för strukturens arbete och samordning

Säkerställer kontakten med stödfunktionen, andra NPO, samverkansgrupper

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Södermanlands län.

Ver 167 ofertas de trabajo en "Södermanlands län" (Suecia).

Fecha de inicio: 01/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Tidsbegränsad, 50%, Tillträde Enligt överenskommelse till 2 år -.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Landstinget Sörmland.

Dirección: Repslagaregatan 19 61188 Nyköping.

Contacto: titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 246 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Analistas de gestión y organización ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Avvikelserapportskoordinator till Finspång. Suecia, 14 Ene. 2018.

Hydro söker kvalitetstekniker. Suecia, 13 Ene. 2018.

Ingenjör inom Kvalificering och Validering!. Suecia, 11 Ene. 2018.

Projektledare - Företagande på lika villkor. Suecia, 10 Ene. 2018.

Praktikant projektledare. Suecia, 08 Ene. 2018.

Processledare för Nationellt programområde. Suecia, 01 Ene. 2018.

Driven Ekonom. Suecia, 28 Dic. 2017.

Business Developers (Sales). Suecia, 27 Dic. 2017.