Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Profesionales de relaciones públicas > Presseansvarlig Til Tolletatens Kommunikasjonsstab

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Presseansvarlig til tolletatens kommunikasjonsstab

Oferta de empleo en Noruega de Profesionales de relaciones públicas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Profesionales de las ventas, la comercialización y las relaciones públicas : Profesionales de relaciones públicas.

Professionals : Business and administration professionals : Sales, marketing and public relations professionals : Public relations professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Vil du være med å løfte tolletatens synlighet?

Tolletaten har en unik og viktig rolle som samfunnsbeskytter. Hver dag gjennomfører våre ansatte oppgaver som bidrar til å bekjempe kriminalitet og styrke norsk økonomi. Vi skal både beskytte det norske samfunnet mot ulovlige og farlige varer, samtidig som vi skal være en verdiskaper gjennom å sikre en trygg og effektiv verdenshandel.

Historien om hvem tolletaten er, hva vi gjør og hva vårt arbeid betyr for den enkelte, næringslivet og samfunnet som helhet består av mange lag og er utfordrende å formidle. Vår oppgave i kommunikasjonsavdelingen er å utforme og iverksette tiltak som skal gjøre tolletaten tydeligere og synligere utad. Vi har mange spennende initiativer på gang, og årets ferske omdømmeundersøkelse fra KANTAR plasserer tolletaten blant de beste offentlige virksomhetene i landet. Nå trenger vi en offensiv presseansvarlig på laget i det videre arbeidet med å bygge god, relevant og engasjerende kommunikasjon eksternt.

Arbeidsoppgaver

I 2019 var tolletaten omtalt i nær 4500 mediesaker, inkludert internasjonale, nasjonale og regionale medier. Omfanget bekrefter at tolletaten oppleves som en aktuell og relevant samfunnsaktør av norske redaksjoner. Allikevel ligger det et stort uforløst potensial i disse mediesakene, og vi ønsker oss en presseansvarlig som skal hjelpe tolletaten med å bedre se, agere på og utnytte mediemuligheter. Du må ha en velutviklet teft for finne de gode historiene, bearbeide tall og statistikk til relevante samfunnsnyheter, og sikre at tolletatens budskap kommer tydelig fram i medieoppslag.

Du vil få ansvar for mye av den daglige operative driften av kommunikasjonsarbeidet, særlig reaktivt og proaktivt pressearbeid samt utvikling og implementering av kommunikasjonsplaner som støtter oppunder kommunikasjonsstrategien.

I tillegg til proaktiv og reaktiv håndtering av mediemuligheter vil du som presseansvarlig lede tolletatens pressevaktordning, samt ha ansvar for koordinering og oppfølging av tolletatens talspersoner.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • håndtere og koordinere proaktiv og reaktiv mediekontakt
 • jobbe frem gode historier og budskap, samt sørge for at de formidles i de rette kanalene
 • lede og delta i kommunikasjonsavdelingens pressevaktordning
 • planlegging, koordinering og operasjonalisering av kommunikasjonsaktiviteter
 • videreutvikling og oppfølging av tolletatens talspersonsprogram
 • krisekommunikasjon og beredskapshåndtering
 • rapportering og analyse av medieaktiviteter
 • bistå kommunikasjonsteamet og andre deler av organisasjonen med internkommunikasjon, omdømmearbeid og lignende

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har solid kommunikasjonsfaglig og/eller journalistisk bakgrunn, og bred erfaring med mediehåndtering for offentlige eller private aktører. Som vår presseansvarlig er det svært viktig at du har god medieforståelse, er sterk skriftlig og god på mediekontakt og innsalg. Stillingen krever god organisasjons-, rolle- og helhetsforståelse.

Det kreves:

 • bachelorgrad, fortrinnsvis innen fagene kommunikasjon, PR, medier og/eller journalistikk. Lang og særdeles relevant erfaring kan kompensere for dette.
 • minimum tre års arbeidserfaring med kommunikasjonsarbeid og/eller journalistikk
 • dokumentert erfaring med operativt kommunikasjonsarbeid, samtidig som du utviser god forståelse for strategisk kommunikasjonsarbeid
 • dokumentert erfaring med mediehåndtering, inkludert krisekommunikasjon
 • gode språkferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • at du kan jobbe selvstendig og at du har gode samarbeidsevner

Det er en fordel med:

 • relevant erfaring med planarbeid (utvikling av medieplaner, aktivitetsplaner etc.)
 • erfaring med å måle effekt av medie- og kommunikasjonstiltak (medieovervåkning, analyse og rapportering)
 • erfaring med foto, film, redigering av innhold

Personlige egenskaper

Vårt arbeid krever høy grad av profesjonalitet, integritet og gode samarbeidsegenskaper. Du må også raskt evne å sette deg inn i og håndtere komplekse problemstillinger. Tolletaten samarbeider tett med myndigheter som politiet, legemiddelverket, kripos, miljødirektoratet og Patentstyret, og vår kandidat må være en god relasjonsbygger for å koordinere muligheter og utspill med våre nøkkelinteressenter. Vi søker deg som tar initiativ og motiveres av utfordringer. Som er fleksibel, men strukturert i arbeidet, og som evner å tenke resultater på både kort og lang sikt. Du bør være nysgjerrig og kreativ i jakten på gode historier, og evne å snu muligheter til konkrete tiltak.

Vi tilbyr:

 • vi kan tilby deg en spennende stilling i et faglig og godt arbeidsmiljø, sentralt beliggende i Oslo sentrum.
 • stillingen lønnes som rådgiver i lønnsspenn 500 til 650 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn og innplassering i stillingstittel seniorrådgiver vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden?
 • arbeidssted?sentralt i Oslo sentrum, men du må beregne en del reisevirksomhet til våre tjenestesteder.

Inkludering og mangfold?

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.? Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.?

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen på telefon 47 45 88 34 eller Elisabeth Nedresæter på telefon 99 62 21 00

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: TOLLETATEN TOLLBUGATA OSLO.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:e7e4afd2-129a-41a9-92fa-2e0924b4e828.

Ver las 139 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Profesionales de las ventas, la comercialización y las relaciones públicas : Profesionales de relaciones públicas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: