Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Especialistas en políticas de administración > Pravnik/pravnica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Croacia de Especialistas en políticas de administración

Pravnik/pravnica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Especialistas en organización de la administración pública y de empresas › Especialistas en organización de administración › Especialistas en políticas de administración.

Traducción de la profesión: Professionals › Business and administration professionals › Administration professionals › Policy administration professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

Rad na poslovima zastupanja Društva, obavljanje imovinsko-pravnih poslova, pravne podrške vezane uz pristup i korištenje distribucijske mreže i druge poslove Odjela te poslove u svezi javne nabave (pregled ugovora, davanje mišljenja, sastavljanje odgovora na žalbe, sastavljanje tužbi upravnom sudu).

Rad na poslovima zastupanja Društva, obavljanje imovinsko-pravnih poslova, pravna podrške vezane uz pristup i korištenje distribucijske mreže i drugi poslovi Odjela te poslovi u svezi javne nabave (pregled ugovora, davanje mišljenja, sastavljanje odgovora na žalbe, sastavljanje tužbi upravnom sudu).

Ponuda na oglas mora sadržavati dokaze o ispunjavanju svih traženih uvjeta te treba uključivati:

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/elektronički zapis o radno-pravnom statusu (e-radna knjižica) iz kojeg je vidljiv dosadašnji radni staž kandidata – ne stariji od 30 dana
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana
 • preslika diplome/uvjerenja/potvrde traženog stupnja stručne spreme i zvanja
 • presliku važeće vozačke dozvole
 • dokaz o znanju rada na računalu (u nedostatku formalne isprave o znanju rada na računalu potrebno je dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu kao zasebni dokument (navedene činjenice nije dovoljno samo navesti u životopisu ili motivacijskom pismu))
 • dokaz o položenom pravosudnom ispitu

  NAPOMENE:

 • Nepotpune (ponude bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) ponude neće biti razmatrane.
 • Kao dokaz o ispunjavanju traženog uvjeta znanja stranih jezika i znanja rada na računalu prihvaća se preslika svjedodžbe o završenom tečaju/uvjerenje o završenom tečaju/certifikat o završenom tečaju, školska svjedodžba i sl., a ne prihvaća se preslika indeksa.
 • U daljnje razmatranje uzet će se isključivo one ponude dostavljene po ovom oglasu i unutar utvrđenog roka.
 • Dokumentacija se ne vraća te je stoga dovoljno priložiti preslike potrebnih dokumenata.
 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak može se dobiti preko sustava e-Građani i na općinskom sudu.
 • Kandidati su odgovorni za ispravnost podataka navedenih u potvrdi/elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • Poslodavac zadržava pravo izvršiti provjeru načina prestanka radnog odnosa kod bivšeg poslodavca, dodatno testirati kandidate, kao i poništiti oglas ili ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.
 • Sve detalje vezane za daljnji tijek postupka izbora kandidati iz oglasnog postupka dobit će isključivo elektroničkom poštom te je stoga e-adresu obvezno navesti u životopisu.
 • U skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućuju se kandidati iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

  Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 • U skladu sa Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata upućuju se kandidati iz članka 48. stavaka 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

  Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf:

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o..

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: pismena zamolba: Ulica grada Vukovara 37, 10000 Za

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Octubre de 2021, y con identificador de la vacante:2051020.

Ver las 304 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Especialistas en organización de la administración pública y de empresas › Especialistas en organización de administración › Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: