Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesionales en derecho > Pravnik/ Pravnica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PRAVNIK/ PRAVNICA. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia de Profesionales en derecho

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Legal professionals not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

KORČULA

KLASA: 100-01/21-01/2

URBROJ: 2138-10-1-21-4

Korčula, 13. svibnja 2021.g.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Korčula, čl 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), ravnateljica Centar za socijalnu skrb Korčula raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 1. PRAVNIK I. vrste - određeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica
 2. Uvjeti :
 3. hrvatsko državljanstvo
 4. VSS -dipl. pravnik ili mag. prava m/ž (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava)
 5. 12 mjeseci radnog staža u struci
 6. položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13. 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)
 7. da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20))

Posebni uvjeti:

 • Poznavanje rada na računalu
 • Probni rad 3 mjeseca
 • Položen vozački ispit B- kategorije

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 • životopis
 • Presliku osobne iskaznice i domovnice
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Potvrdu oukupnom radnom stažu ( elektronički zapis HZZMO)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci
 • Dokaz o položenomvozačkomispitu

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjeta, priložiti i dokaze o propisane člankom 102. Stavkom 1 Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni na web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje -843/843

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave s naznakom, „Za javni natječaj“ na adresu Centar za socijalnu skrb Korčula, Šetalište Frana Kršinića 50, 20260 Korčula, ili putem maila Dobrila.Petkovicsocskrb.hr.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete i čije su prijave potpune i pravovremene pozvat će se na provjeru znanja i sposobnosti, nakon čega će se napraviti konačni izbor.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Centar za socijalnu skrb Korčula.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Šetalište Frana Kršinića 50, Korčula Email: socskrb.hr" rel="nofollow">Dobrila.Petkovicsocskrb.hr

Identificador de la vacante:1982886.

Ver las 183 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: