Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovaquia > Empleados de control de abastecimientos e inventario > Pracovníci V Sklade

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Pracovníci v sklade. Zilinsky kraj. Eslovaquia

Ofertas en Eslovaquia (Zilinsky kraj) de Empleados de control de abastecimientos e inventario

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Empleados encargados del registro de materiales y de transportes : Empleados de control de abastecimientos e inventario.

Administratívni pracovníci, úradníci : Administratívni pracovníci na záznam číselných a skladových údajov : Administratívni pracovníci v skladoch a doprave : Administratívni pracovníci v skladoch

Descripción de la oferta de trabajo:

* práca s PC v kancelárii    

* príprava pracoviska, príprava na prácu    

* obsluha VZV - hala a vonkajšie priestory, presun materiálu a výrobkov    

* kontrola prichádzajúceho tovaru a príprava dokumentov na ďalšie spracovanie    

* balenie a príprava náhradných dielcov    

* identifikuje dielce a výrobky podľa štandardov spoločnosti    

* spolupracuje na inventarizácii    

* fyzický príjem materiálu na sklad (založenie, označenie materiálu)    

* reportovanie operácií    

* upratanie pracoviska    

* zabezpečuje vývoz nebezpečného odpadu (NO) a ostatného odpadu (OO) z výroby - dovezie prázdne nádoby na pôvodné miesta    

* zabezpečuje uloženie nebezpečného odpadu (NO) do skladu/zhromaždiska NO:

- označí ho identifikačným listom NO (ILNO)    

- odpad voľne položený na palete (napr. obaly znečistené NL) zabezpečí fóliou, aby bol pripravený na vývoz    

* zabezpečuje spracovanie ostatného odpadu nasledovne:    

- drevený odpad z pokazených paliet uloží na miesto na to určené    

- zabezpečí odvoz odpadových práškových farieb v odpadových nádobách do skladu/zhromaždiska NO a dovezie náhradné prázdne nádoby na miesto na to určené    

- lisovanie papiera a lepenky, lisovanie fólie    

* zabezpečuje dopĺňanie a označovanie nádob na odpad a priestorov zhromaždísk ILNO a štítkami odpadov (výmena znehodnotených ILNO a nádob) štítkami odpadov (výmena znehodnotených ILNO a nádob)    

* vyhodnocuje množstvá zhromaždeného NO odpadu za účelom následného vývozu a likvidácie akreditovanou firmou    

* vývoz ostatného odpadu - množstvá hlási environmentálnemu inžinierovi, ktorý objedná firmu a dohodne termín vývozu    

* organizuje vývoz odpadov podľa platných smerníc so zreteľom na maximálne využitie kapacity prepravy:

- nakladá nebezpečný odpad podľa pokynov vývozcu a preberá a ukladá dovezené nádoby na odpady    

- zabezpečuje evidenciu vyvezeného odpadu v zmysle zákona o odpadoch - vypisuje potrebné tlačivá a potvrdzuje ich pre akreditovanú firmu, ktorá zabezpečuje odvoz NO    

* kópie dokumentov zakladá do fascikla a je za ne zodpovedný    

* udržiava poriadok v sklade NO a v okolí nádob pre odpadové hospodárstvo, vyčistí záchytné vane pod nádobami s odpadom    

* koordinuje - udržiava poriadok na dvore - v priestore pri odpadovom hospodárstve

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Zilinsky kraj.

Ver 192 ofertas de trabajo en "Zilinsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Salario: mínimo 700 (EUR).

Empleador: TEAM INDUSTRIES, s.r.o. (www.teamindustries.be).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000015552710.

Ver las 1,507 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Empleados encargados del registro de materiales y de transportes : Empleados de control de abastecimientos e inventario ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: