Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Ingenieros mecánicos > Postdoktor I Tekstutvinning Og Maskinlæring Baserte Systemer For Automatisering Av Systematisk Forskningslitteratur

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Postdoktor i Tekstutvinning og Maskinlæring baserte systemer for automatisering av systematisk forskningslitteratur

Búsqueda de Ingenieros mecánicos en Noruega (Oslo)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Mechanical engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi.

Ved Instituttet har vi ledig en midlertidig stilling som postdoktor innen Maskinlæring og tekstutvinning. Stillingen har en varighet på 2 år.

Stillingen er knyttet til et EØS-finansiert prosjekt om Maskinlæring-baserte systemer for automatisering av systematisk forskningslitteratursøk for Mattilsynet. Prosjektet er et samarbeid mellom flere partnere, inkludert Det tekniske universitet i Warszawa, Folkehelseinstituttet og OsloMet -- storbyuniversitetet.

Prosjektet tar for seg utvikling av verktøy basert på kunstig intelligens. Verktøyene skal redusere tids- og ressursbruk innen systematisk litteraturgjennomgang..

De viktigste oppgavene er å utvikle et kunstig intelligens-basert verktøy som baserer seg på siteringsnettverk for integrert litteratursøk og litteraturvurdering ved bruk av Open Source og proprietære programvare.

Målene er å

 • integrere kriteriene som brukes i verktøyet, for eksempel nøkkelord og inklusjons- og eksklusjonskriterier.
 • utvikle et gjennomsøkingsverktøy for å trekke ut et siteringsnettverk fra en forskningsdatabase basert på manuelt identifiserte “seed” artikler.
 • utvikle grafteoretiske-baserte rangeringsmetrikker for å identifisere relevant litteratur basert på siteringsnettverk.
 • utvikle et verktøy for å generere et bibliotek med relevant litteratur.
 • foreløpig evaluere av verktøyets sensitivitet og spesifisitet
 • revidere av verktøyet for å løse problemene identifisert i den foreløpige evalueringen om nødvendig

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • kartlegge eksisterende verktøy for automatisering av systematisk litteratursøk
 • gjennomføre eksperimenter ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens
 • formidle prosjektets resultater i relevante kanaler
 • gjennomføre administrative oppgaver knyttet til rolle som prosjektpartner

Kvalifikasjonskrav

 • PhD-grad i datavitenskap, informatikk eller ingeniørrelaterte fag med erfaring i ett eller flere av følgende temaer: - o maskinlæring/dyp læring

 • o statistikk / anvendt matematikk

 • o tekstutvinning/språkteknologi

 • o kunstig intelligens

 • o programvareutvikling

 • o menneske--maskin-interaksjon

 • evne til å gjennomføre selvstendig forskning

 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Vi vil legge vekt på

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlige egenskaper som er relevante for et godt arbeidsmiljø
 • faglige profil sammenlignet med fagfeltet til prosjektet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål
 • de siste 5 publiserte vitenskapelige artikler i fulltekst
 • en kopi, eller et sammendrag, av doktorgradsavhandlingen
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tversethoslomet.no

Vil tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1352 postdoktor lønnstrinn 60 -- 74 , dvs kroner 532 300 -- 691 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte professor Anis Yazidi, anis.yazidioslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” logg inn og søk stillingen”.

Gang per uke: 100%

Send søknad

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 774 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:46e07878-4635-493b-8585-c776e852918d.

Ver las 247 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: