Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Suecia > ayudante de apoyo al profesorado universitario > Postdoktor I Planktonevolution

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Postdoktor i planktonevolution. Skåne län. Suecia

Trabajar de ayudante de apoyo al profesorado universitario en Suecia (Skåne län)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › profesor de educación superior/profesora de educación superiora › ayudante de apoyo al profesorado universitario.

Traducción de la profesión: Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens › Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik › Universitets- och högskollärare › Universitets- och högskollärare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av ämnet

Det är allmänt erkänt att ökningen av biomineralisering av kiseldioxid i haven har påverkat den evolutionära konkurrensen om löst Si (DSi).

Detta resulterade i förändringar i de globala biogeokemiska kretsloppen av kiseldioxid, kol och andra näringsämnen som reglerar havets produktivitet och i slutändan klimatet. Idag återspeglar låga DSi-halter ett effektivt upptag av kiselalger. Dock finns det endast lite kunskap om biologiskt upptag av DSi av andra växtplankton än kiselalger. Det har föreslagits att till exempel prasinofyter kan ha spelat en viktigare roll än man tidigare trott. Målet med projektet är att undersöka betydelsen av biosilicifiering i växtplankton som inte nödvändigtvis måste binda in kisel under perioden Mesozoikum.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften i denna postdoktorala anställning är att bedriva forskning. Undervisning får också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Anställningen ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Arbetsuppgifter är:

- Extrahera växtplankton från sediment som bevarat både organiskt material och amorf kiseldioxid.

- Rengöra och separera växtplankton från havsvatten.

- Beskriva växtplankton både under ljusmikroskop, svepelektronmikroskop (SEM) och med Electron backscatter diffraction (EDS).

- Avgöra taxonomin för växtplankton som inte nödvändigtvis behöver binda in kisel.

- Skriva vetenskapliga artiklar.

- Administration som följer av arbetsuppgifterna ovan.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

- Ytterligare krav:

Doktorsexamen i paleontologi.

- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.

- Praktisk erfarenhet av att kemiskt extrahera fytoplankton.

- Erfarenhet av att arbeta med prover från marina sedimentarkiv.

- Praktisk erfarenhet av avbildning av fytoplankton och av elektronbackscatter-diffraktion.

- Erfarenhet av växtplanktontaxonomi i tidig Mesozoikum.

- Kunskap om att koppla variation i biomineralisering hos olika organismer till de biogeokemiska förändringarna i miljön.

Bedömningskriterier och andra kvalifikationer

Detta är en karriärutvecklingstjänst främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett första steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsfärdigheter inom ämnet.

Vid anställning till en postdoktortjänst ska följande utgöra bedömningskriterier:

- Förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.

- Färdigheter i att undervisa.

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur den sökande kan bidra till den framtida utvecklingen.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Ansökningsinstruktioner

Ansökningar ska skrivas på engelska och samlas i en pdf-fil som innehåller:

- CV, inklusive en lista på publikationer,

- En allmän beskrivning av tidigare forskning inklusive kunskap och erfarenhet avseende kraven för tjänsten (högst två sidor),

- Kontaktinformation till minst två referenspersoner,

- En kopia av doktorsexamensbeviset och andra certifikat eller betyg som du vill ska beaktas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

País del trabajo: Suecia.

Región: Skåne län.

Ver 718 ofertas de trabajo en "Skåne län" (Suecia).

Número de puestos: 1.

Empleador: Lunds Universitet.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 17 de Junio de 2022, y con identificador de la vacante:26226335.

Ver las 16 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › profesor de educación superior/profesora de educación superiora › ayudante de apoyo al profesorado universitario ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: