Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Postdoktor i isotopklynge-paleoseanografi. Hordaland

Ofertas de trabajo en Noruega (Hordaland) de Geólogos y geofísicosClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Físicos, químicos y afines : Geólogos y geofísicos.
Professionals : Science and engineering professionals : Physical and earth science professionals : Geologists and geophysicists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 143145

Ved Institutt for geovitskap er det ledig ei stilling som postdoktor innan isotopklyngetermometri i marine sediment. Stillinga er for ein periode på 3 år og er knytt til CLIP-prosjektet, finansert av Bergens forskningsstiftelse (BFS) og C4T-prosjektet, finansiert av det europeiske forskingsrådet (ERC). Startdato for stillinga er 1. januar 2018.

Om prosjektet

Isotopklyngetermometri er eit nytt geokjemisk verktøy for å rekonstruere temperaturar frå tidligare tider. I vår lab i Bergen bruker vi metoden på bentiske og planktoniske foraminifera for å rekonstruere temperaturendringar som skjedde i vassoverflata og i djuphavet. Vårt state-of-the-art laboratorium har to nye Thermo Fisher MAT253Plus-massespektrometre kopla til Kiel IV karbonatprepareringsinstrumenter. Stillinga vil være ein del av eit team beståande av to stipendiatar og to postdoktorar, leia av dr. Nele Meckler. Så langt har gruppa fokusert på aspektar rundt metodeutvikling, inkludert forbetring av kalibrering for foraminifera og vurdering av effektane frå diagenetisk endring. Dei neste åra skal vi fortsette å minimalisere prøvemengdene som krevjast, mens vi fokuserer på rekonstruksjonar av fortidsklima i forskjellige lokasjoner og tidsintervall, inkludert Pliosen (hovudfokus i CLIP-prosjektet) og tidlegare intervall i kenozoikum (innan C4T-prosjektet).

Vi ynske ein person med førstehandsrøynsle med isotopgeokjemi og foraminiferabasert paleoseanografi, fortrinnsvis med bakgrunn i pliosen og/eller tidlegare kenozoisk paleoklima. 

Arbeidsoppgåver

 • Betre clumped isotop termometri for små karbonatprøvar
 • Prøvepreparering og clumped isotop massespektrometri
 • Rettleiing av masterstudentar
 • Datatolking i samarbeid med klimamodellørar

Kvalifikasjonar og eigenskapar 

 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d. - grad eller tilsvarande utdanning innanfor geovitskap, eller ha levert doktoravhandlinga si til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Søkjarar skal ha førstehandsrøynsle frå isotopgeokjemi.
 • Tidligere erfaring med isotopklyngetermometri vil være ein føremon.
 • Søkjarar skal ha god kunnskap om taxonomi av foraminifera, fortrinnsvis frå Pliosen eller tidligare intervall i kenozoikum.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg.

Om postdoktorstillinga

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Åremålsperioden for denne stillinga er 3 år. Ingen kan tilsetjast i meir enn éin åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon. 

Søkjarar skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein framdriftsplan. Ved postdoktorstilling knytt til eksternt finansierte prosjekter, vil fullføring av planen for kvalifikasjonsarbeidet skje i dialog med prosjektleiar/senterleiar. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 57 (kode 1352/lønsramme 24, alternativ 1) i lønsregulativet til

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 282 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 09/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Bergen.

Dirección: Christiesgt. 18 5020 BERGEN.

Ver las 15 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Físicos, químicos y afines : Geólogos y geofísicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Postdoktor i isotopklynge-paleoseanografi. Noruega, 09 Oct. 2017.

Sommerjobber 2018 - Exploration , Improvement & Reservoir Development. Noruega, 30 Sep. 2017.

Vi søker Geotekniker til vår avdeling på Lysaker. Noruega, 11 Sep. 2017.

Geoteknikere, Oslo. Noruega, 12 Ago. 2017.