Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Ebanistas > Pomoćni/a Monter/ka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación en Croacia de Ebanistas

Pomoćni/a Monter/ka

Clasificación del trabajo: Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios › Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebanistas, otros artesanos y afines › Oficiales y operarios del tratamiento de la madera, ebanistas y afines › Ebanistas y afines.

Traducción de la profesión: Craft and related trades workers › Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers › Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers › Cabinet-makers and related workers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: jednostavni zanatski poslovi, pomoćni poslovi montaže i demontaže štand materijala i opreme, ispomoć pri obavljanju poslova održavanja

Broj radnika: 1 (jedan)

Trajanje potrebe: na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Stručna sprema i zvanje: SSS, KV

Radno iskustvo:

Probni rad: dva mjeseca

Uvjeti: vozač B kategorije, posebna zdravstvena sposobnost

Kandidati uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu), moraju priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice/putovnice/osobne iskaznice ili potvrde iz knjige

državljana),

- dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja (preslika svjedodžbe ili uvjerenja o završenoj

školi),

- presliku dokumentacije o osposobljenosti za vozača B kategorije,

- elektronički zapis o radnom stažu (e-radna knjižica).

Izabrani kandidat će od strane poslodavca biti upućen na utvrđivanje posebnog zdravstvenog stanja za obavljanje poslova ovoga radnog mjesta.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici isprava.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi se pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu predviđene tim propisima.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 15 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.

10020 Zagreb

Avenija Dubrovnik 15

s naznakom

„ZA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – POMOĆNI MONTER – ne otvarati“

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o..

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 07 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2375596.

Ver las 28 ofertas de trabajo de Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios › Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebanistas, otros artesanos y afines › Oficiales y operarios del tratamiento de la madera, ebanistas y afines › Ebanistas y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: