Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Pomoćnik U Nastavi / Pomoćnica U Nastavi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Croacia

Pomoćnik U Nastavi / Pomoćnica U Nastavi

Descripción de la oferta de trabajo:

MATIČNA ŠKOLA OGULIN

 

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – 1 izvršitelj

UVJETI: Najmanje SSS pedagoškog smjera. Nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

 Uz prijavu je potrebno priložiti

  • europass ili molbu i životopis
  • presliku dokaza o državljanstvu ili preslik osobne iskaznice
  • potvrdu o ukupnom radnom stažu - HZMO
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik
  • original uvjerenja nadležnog suda, odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju,  da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi (koje nije starije od 30 dana od dana objave natječaja).
  • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (ukoliko posjeduje, preslik)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema čl. 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve druge zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

ROK za dostavu: 8 dana od dana objave (11.1. – 21.1.2019.).

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin s naznakom «za natječaj».

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: .

Identificador de la vacante:1702610.