Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Pomoćnik/ica U Nastavi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Croacia

Contratación de Profesores de enseñanza secundaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin kao partner u projektu raspisuje

                                                      JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI            

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: Pazin      

R.br. 1

Naziv škole i sjedište: Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin

Razred 2020./2021.: 4 A

Traži se uključivanje: pomoćnika u nastavi za jednog učenika

Broj sati tjedno: 25

•Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2020./2021.

UVJETI:

•Pomoćnik u nastavi mora biti osoba koja ima minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

•Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2020./2021. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

•dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),

•dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice i domovnice),

•presliku rodnog lista,

•životopis,

•uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,

•potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole: Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin.

Rok za prijavu kandidata je od 24. veljače do 4. ožujka 2021. godine.

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Šetalište Pazinske gimanzije 9, Pazin

Zamolba: Šetalište Pazinske gimnazije 9, Pazin 52000

Identificador de la vacante:1949412.

Ver las 463 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: