Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal > Pomoćni Radnik/pomoćna Radnica Na Transportu Bolesnika, Materijala I Usluga

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMOĆNI RADNIK/POMOĆNA RADNICA NA TRANSPORTU BOLESNIKA, MATERIJALA I USLUGA

Demanda en Croacia de Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte : Peones del transporte y almacenamiento : Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal.

Elementary occupations : Labourers in mining, construction, manufacturing and transport : Transport and storage labourers : Drivers of animal-drawn vehicles and machinery

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: prihvat pacijenata iz kola hitne pomoći i transport do OHBP-a, transport pacijenata sa odjela na odjel, transport krvi, krvnih pripravaka, organa za transplataciju i pokojnika u krugu KBC-a, obaveza čuvanja podataka o pacijentu

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klasa: 100-01/19-03/19, urbroj: 534-03-2-1/4-19-44 od 15. srpnja 2019. godine i Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 17. rujna 2019. godine raspisuje se

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Pomoćni radnik na transportu bolesnika, materijala i usluga za potrebe Službe bolničkih uslužnih djelatnosti – 10 izvršitelja

Uvjeti: - NSS

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- zamolbu i životopis

- presliku Svjedodžbe o stečenom obrazovanju

- potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)

- kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke od zemalja Europske unije

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad.

Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 9.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Krešimirova 42 (Pisarnica)

Zamolba: KBC Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Identificador de la vacante:1799756.

Ver las 11 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte : Peones del transporte y almacenamiento : Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: