Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Pomoćni/a Djelatnik/ica Poslovnog Salona

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Pomoćni/a Djelatnik/ica Poslovnog Salona

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Cleaners and helpers › Domestic, hotel and office cleaners and helpers › Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments.

Descripción de la oferta de trabajo:

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi, OIB 63145279942 objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za radom u Zračnoj luci Dubrovnik

u sezoni 2023. na radno mjesto:

  • POMOĆNI/A DJELATNIK/ICA POSLOVNOG SALONA

Uvjeti:

  • niža stručna sprema
  • osnovno poznavanje engleskog jezika

Radno iskustvo nije potrebno.

Poslodavac zadržava pravo provedbe testiranja kandidata/kinja koji zadovoljavaju formalne uvjete.

Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidat/kinja mora udovoljiti sigurnosnoj provjeri podobnosti, sukladno zahtjevima Nacionalnog programa zaštite zračnog prometa.

*Osobe koje iskazuju interes za radom, a koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja na temelju posebnog zakona, moraju se u životopisu pozvati na to pravo, te na poziv poslodavca prije zasnivanja radnog odnosa priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te će ostvariti prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Sve zainteresirane osobe mogu svoj interes za radom uz kratki životopis iskazati najkasnije do 31. siječnja 2023.g. pisanim putem predajom na protokol Zračne luke Dubrovnik; putem pošte na adresu: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi (s naznakom radnog mjesta za koje se prijavljuje); putem elektroničke pošte na adresu posaoairport-dubrovnik.hr ili putem forme “online prijava” dostupne na poveznici https://www.airport-dubrovnik.hr/poslovni/obrazac-prijave-za-posao-s91 .

Ovaj javni poziv nije obvezujući.

S prijavnom dokumentacijom se postupa sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, te se ista ne vraća.

Za sve daljnje informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti u službu pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima na tel: 020 773 360 ili 020 773 365.

Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

______________________________________________________________________

* Osoba koja iskazuje interes za radom, a koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) na poziv poslodavca a prije zasnivanja radnog odnosa je dužna priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja iskazuje interes za radom, a koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) na poziv poslodavca a prije zasnivanja radnog odnosa je dužna priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja iskazuje interes za radom, a koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) na poziv poslodavca a prije zasnivanja radnog odnosa je dužna priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Osoba koja iskazuje interes za radom, a koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) na poziv poslodavca a prije zasnivanja radnog odnosa je dužna priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 5.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O..

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dobrota 24 20213 Čilipi

Email: posaoairport-dubrovnik.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2260780.

Ver las 828 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: