Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > barrendero/barrendera > Pometač - Higijeničar (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

POMETAČ - HIGIJENIČAR (M/Ž). Croacia

Oferta de trabajo de barrendero/barrendera en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales › Recolectores de desechos › Barrenderos y afines › barrendero/barrendera.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Refuse workers and other elementary workers › Refuse workers › Sweepers and related labourers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis posla:

Utovar i istovar svih kategorija neopasnog otpada, pražnjenje kontejnera i košarica te kanti za otpad, odnos sitnog i neopasnog otpada do vozila za ovoz ili sabirnog mjesta, obavljanje elektronske evidencije prilikom pražnjenja posuda za otpad.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • Kratki životopis
 • Presliku svjedodžbe završene škole
 • Presliku osobne iskaznice
 • Elektronički zapis o radnom stažu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

 • Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 • Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

  Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) a u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 • Poslodavac zadržava pravo provedbe testiranja kandidata

 • Poslodavac zadržava pravo u cijelosti poništiti oglas odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama. Kandidati/kinje će o poništenju oglasa biti obaviješteni.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 5.

Nivel educativo: Educación primaria.

Empleador: ZELENO I MODRO, d.o.o..

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Cesta pape Ivana Pavla II. 404, 21217 Kaštel Štafi

Zamolba: Cesta pape Ivana Pavla II. 404, Kaštel Štafilić

Email: kadrovskazelenoimodro.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Agosto de 2023, y con identificador de la vacante:2360526.

Ver las 53 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales › Recolectores de desechos › Barrenderos y afines › barrendero/barrendera ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: