Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Politifaglig Etterforskningsleder/vold

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda de Inspectores de policía y detectives en Noruega

Politifaglig Etterforskningsleder/vold

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4275442210 Presentasjon av stillingen:

I Sør-Øst politidistrikt, GDE Vestfold, Tønsberg politistasjonsdistrikt, 2. Etterforskning og etterretningsavsnittet, er det ledig en fast stilling som politiførstebetjent med funksjon som politifaglig etterforskningsleder for vold og brannsaker med snarlig tiltredelse.

Tønsberg politistasjonsdistrikt består av etterforskningsseksjonen i Tønsberg, etterretning og etterforskningsjour i GDE Vestfold, patruljeseksjonen med patrulje og arrestavsnitt-enheten har ansvaret for polititjenesten i Tønsberg og Færder kommune, samt sivilseksjonen forebyggende seksjon. Forebyggende seksjon har ansvar for det forebyggende polititjeneste i hele Vestfold.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle etterforskningsarbeidet ved Tønsberg politistasjonsdistrikt, og som innehar en grunnleggende god forståelse for etterforskningsfaget og etterforskningsledelse. Du liker å videreutvikle deg selv og folk rundt deg, og å jobbe for å nå seksjonens målsettinger.

Hovedansvarsområde vil være å utføre politifaglig etterforskningsledelse i saker som etter gjeldende instruks ligger til geografisk driftsområde. Politifaglig etterforskningsleder skal ha hensiktsmessig kompetanse for å sørge for høy kvalitet i etterforskningen.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere den daglige etterforskningen i saker som til enhver tid ligger ved enheten.
 • Gi råd og veiledning i arbeidet til etterforskere ved enheten.
 • Ansvar for at de tildelte sakene og/eller oppgavene blir etterforsket med kvalitet, og på forsvarlig vis i henhold til lover og instrukser.
 • Ansvar for at arbeidet utføres rasjonelt, kostnadseffektivt og i samsvar med gitte målsettinger og planer.
 • Ansvar for aktivt å bidra i enheten med sin kompetanse, sitt initiativ, og å avlaste andre kollegaer når nødvendig.
 • Registrere/ rapportere informasjon i aktuelle registre til bruk i etterretning iht gjeldende regelverk.
 • Håndtere beslag.
 • Sørge for varsling til felles enhet for forebygging i forhold til risiko og trusselvurderinger

  • Kontrollere at rett jurist og etterforsker er registrert på saker.

 • Opprette og lede Indicia prosjekt i de sakene det er nødvendig.
 • Medvirke til godt arbeidsmiljø og ønsket kultur.
 • Bidra til resultatoppnåelse og utvikling.

Øvrige oppgaver:

 • Utføre etterforskningsskritt i egne eller andres saker.
 • Ha ansvar for egne tildelte saker.
 • Andre oppgaver pålagt av overordnede.

Kvalifikasjoner

 • Politi(høg)skolen
 • Videreutdanning i etterforskning eller annen relevant utdannelse
 • Lang erfaring fra etterforskning, minimum 3 år
 • God kompetanse på straffesaksflyten
 • God kompetanse på BL
 • Kjenne til politiets dataregistre og søkefunksjoner, spesielt prosjektmodul i Indicia.
 • Kjennet til politiets organisering og virkemåte
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Ønskelig:

 • Utdanning innenfor etterforskningsledelse
 • Erfaring fra etterforskningsledelse
 • Utdanning innen funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller tilsvarende
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Effektiv
 • God arbeidskapasitet
 • Beslutningsdyktig
 • Omgjengelig

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

Stillingen lønnes som Politiførstebetjent SKO 0285, fra kr 552 800,- brutto pr. år (ltr 62).

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Trine Berg, Avsnittsleder, 467 82 321

Arbeidssted

Tollbodgaten 9

3111 Tønsberg

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.:4275442210

Stillingsprosent: 100%

Søknadsfrist: 22.10.2020

Om arbeidsgiveren:

Sør-Øst politidistrikt er et Norge i miniatyr med

flere byer, store fjellområder, langstrakt kyst og turisme både vinter og

sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold og Telemark samt deler av Viken --

til sammen 42 kommuner som trekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord.

Det bor ca 715 000 innbyggere i distriktet.

Politiets oppgaver er sammensatte og mangfoldig. Den

sentrale beliggenheten, med mange knutepunkter for både nasjonal og

internasjonal transport, gjøre distriktet til et pulserende og attraktivt

område.

Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt

ligger i Tønsberg. Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i

medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig,

helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: TØNSBERG POLITIHUS.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:0c1e3c90-3f1c-4271-999b-acfe054d232b.

Ver las 52 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: