Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Politibetjent, Seksjon For Politipatrulje - Tromsø Politistasjonsdistrikt

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo en Noruega (Troms) de Inspectores de policía y detectives

Politibetjent, Seksjon For Politipatrulje - Tromsø Politistasjonsdistrikt

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Troms politidistrikt har ansvar for polititjenesten i Troms fylke (23 av 24 kommuner), kontinentalsokkelen fra Lofoten og nordover og fiskerisonen utenfor Svalbard.

Hovedsetet og operasjonssentralen for politidistriktet er lagt til politihuset i Tromsø. Organisasjonen er under oppbygging og vil etter hvert bestå av lederstøttestaber samt funksjonelle og geografiske driftsenheter og lederstøttestaber med godt og vel 450 medarbeidere.

Tromsø politistasjonsdistrikt har 90 stillinger med ansvar for polititjenesten i Tromsø og Karlsøy kommuner med cirka 78 000 innbyggere. Enheten består av tre seksjoner. Seksjon for politipatrulje, seksjon for forebygging- og etterretning og seksjon for etterforskning. Seksjon for politipatrulje består av to avsnitt, A og B. Etterforskningsseksjonen er delt inn i to avsnitt, avsnitt for generell etterforskning og avsnitt for familievold og seksuallovbrudd. Medarbeidere ved etterforskningsseksjonen støtter patruljeseksjonen med vakt hver 3. eller 4. helg (samarbeidsliste). Enheten er lokalisert til Politihuset i Tromsø. 

Ved Tromsø politistasjonsdistrikt er det for snarlig tiltredelse ledig flere vikariater som politibetjent 3/2/1. Vikariatene har varighet til 31.12.2018, med mulighet for forlengelse. Stillingene er for tida stedsplassert ved seksjon for politipatrulje. To stillinger vil bli beordret til Utrykningspolitiet. Politipatruljene skal være til stede for befolkning der befolkningen er, og utgjør politidistriktets døgnkontinuerlige grunnberedskap. Patruljene skal yte rask respons med god service og kvalitet i nært samspill med befolkningen og samfunnets aktører. Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidat vil vi vektlegge disse verdiene. Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn. Tilsetting skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. Det kreves plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell tilsetting, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Troms politidistrikt praktiserer vanligvis seks måneders prøvetid.Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlista, jf. offentleglova § 25. Vi ber om at søknad registreres og sendes elektronisk via www.politiet.no/jobb. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden.Arbeidsoppgaver

  • Helkontinuerlig vakt, beredskap ordens- og trafikktjeneste
  • Utføre generell etterforskning og straksetterforskning med politiarbeid på stedet som metode
  • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov
  • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen
Kvalifikasjoner