Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Politibetjent 3/2/1

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Politibetjent 3/2/1. Noruega

Vacantes en Noruega de Inspectores de policía y detectives

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4297348401 Presentasjon av stillingen:

Ved Troms politidistrikt er det ledig to faste stillinger som politibetjent 3, stillingskode 1462. Dersom søkere ikke tilfredsstiller kompetansekrav for ansettelse som politibetjent 3 vil det bli vurdert ansettelse i stilling som politibetjent 2, stillingskode 1460, eller politibetjent 1, stillingskode 1458. Stillingen er for tida plassert ved seksjon for politipatrulje, Finnsnes lensmannsdistrikt, Finnsnes lensmannskontor.

Politipatruljene skal være til stede for befolkningen der befolkningen er, og utgjør politidistriktets døgnkontinuerlige grunnberedskap. Patruljene skal yte rask respons med god service og kvalitet i nært samspill med befolkningen og samfunnets aktører.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser

respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidat vil vi vektlegge disse

verdiene. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystem, ha

forståelse for etatens samfunnsrolle og framtidige utfordringer samt enhetens

rolle i politiets samfunnsoppdrag.

Tilsetting skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og

personalreglement. Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i

politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse,

jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Troms politidistrikt

praktiserer vanligvis seks måneders prøvetid. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden.

Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon ikke legges ved. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT på eventuell utenlandsk utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Helkontinuerlig vakt, beredskap, ordens- og trafikktjeneste i 3-skift turnus
 • Utføre generell etterforskning og straksetterforskning med politiarbeid på stedet som metode
 • Den som ansettes må påregne beordring til Utrykningspolitiet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått politi(høg)skole
 • Må oppfylle kompetansekriterier for politibetjent 3 eller politibetjent 2 eller 1
 • Minimum seks måneders erfaring fra patrulje- og/eller etterforskingstjeneste. Erfaring må ikke være eldre enn ca tre siste år.
 • IP4/IP3-godkjent eller kvalifisert for slik godkjenning
 • God kjennskap og godkjent opplæring til Politiarbeid på stedet

Ønskelig:

 • Erfaring fra patrulje- og/eller etterforskningsarbeid vil bli vektlagt
 • Engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsevner, fleksibilitet og positive holdninger
 • Selvstendig, stor arbeidskapasitet og struktur
 • Personlig egnethet, motivasjon og potensiale for stillingen vil bli vektlagt.
 • Resultatorientert med helhetssyn og fokus på politidistriktets måloppnåelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politibetjent 3 (stillingskode 1462, lønnsramme 43, alternativ 7), fra 435 100 kr (ltr. 48) til 488 000 kr (ltr. 55) brutto per år
 • Ved alternativ ansettelse lønnes stillingen som politibetjent 2 (stillingskode 1460, lønnsramme 42, alternativ 5), fra 397 100 kr (ltr. 42) til 449 300 kr (ltr. 50) brutto per år, eller politibetjent 1 (stillingskode 1458, lønnsramme 41, alternativ 3), fra 381 200 kr (ltr. 39) til 414 600 kr (ltr. 45) brutto per år.
 • Avlønning avhengig av ansiennitet
 • Tillegg etter den til enhver tid gjeldende arbeidsplan
 • Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven utbetales etter særavtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • Troms politidistrikt er IA-bedrift og tilknyttet bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse 1.1.2021 eller etter avtale

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike

kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre

oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som

har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller

innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene

til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt

særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har

funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i

rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle

statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om

ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til

følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Arnold Paul Nilsen, Driftsenhetsleder, (+47) 77 79 72 49

Steingrim Ovesen, Seksjonsleder, (+47) 77 79 72 57

Arbeidssted

Hans Karoliusvei 6

9300 Finnsnes

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Troms politidistrikt

Referansenr.:4297348401

Stillingsprosent: 100%

Fast stilling

Søknadsfrist: 29.10.2020

Om arbeidsgiveren:

Politidistriktet har politi- og påtalemyndighet i norsk økonomisk sone utenfor hele Nord-Norge og i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann. I tillegg har politidistriktet ansvar for norsk sokkel, inkludert olje- og gassinstallasjoner, fra Lofoten og nordover og utenfor Svalbard.

Hovedsetet og operasjonssentralen for politidistriktet er lagt til politihuset i Tromsø. Politidistriktet har 500 ansatte organisert i fem geografiske enheter med åtte lensmannskontor og to politistasjoner, fem fellesenheter og tre lederstøttestaber. Troms politidistrikt ble slått sammen med deler av Midtre Hålogaland politidistrikt i

forbindelse med nærpolitireformen. Gratangen kommune inngår i Nordland politidistrikt.

Finnsnes lensmannsdistrikt har ansvar for polititjenesten i 6 kommuner med 19 600 innbyggere. (Fra 1.1.2020 kun 3 kommuner da 4 kommuner slår seg sammen til storkommunen Senja). Lensmannsdistriktet har ett tjenestested: Finnsnes lensmannskontor. Patruljeseksjonen vil bestå av seksjonsleder, innsatsledere og patruljemannskaper. Lensmannsdistriktet er opplæringsenhet for politihøgskolestudenter.

Les om Personvern

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 2.

Empleador: FINNSNES LENSMANNSKONTOR.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:874ed493-6f31-42e2-8f31-beb797176d8e.

Ver las 57 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: