Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Abogados > Politiadvokat 2 Ev Politiadvokat

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Politiadvokat 2 ev politiadvokat. Oslo. Noruega

Trabajo en Noruega (Oslo) de Abogados

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Lawyers

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4187519721 Presentasjon av stillingen:

Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesakssporet i en enhet -- Felles kriminalenhet (FKE). Enheten yter service og bistand til øvrige driftsenheter i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier med uavhengighet til saksporteføljer, og består av en administrativ og politifaglig stab, samt ni seksjoner, herunder påtaleseksjonen. Målet er å effektivisere straffesaksavviklingen med økt fokus på straksetterforskning og rask påtalebehandling.

Det er ledig fast stilling som politiadvokat 2 på påtaleavsnittet FSI Jour. Ved eventuelt intern ansettelse kan det bli ledig stilling som politiadvokat.

Ved FSI jour er det høyt fokus på effektivitet og kvalitet i initialfasen av straffesakene, samt bistandsfunksjonen avsnittet har overfor resten av politidistriktet. Som Kriminaladjutant skal du i samarbeid med krimvakta på Krimjour og operasjonssentralen yte god og effektiv støtte til politipatruljenes straksetteforskning og politiarbeid på stedet. Du vil ha et tett samarbeid med etterforskning på FSI Oslojour og vil spille en viktig rolle i politidistriktets påtale- og etterforskningsberedskap.

Som politiadvokat 2 har du en profesjonell tilnærming til jobben og du evner å jobbe med et høyt tempo og tidvis stort arbeidspress. Videre er du bevisst rollen du har og politiets samfunnsoppdrag. Det forventes en positiv, engasjert og arbeidsvillig holdning og en løsningsorientert og helhetstenkende innstilling. Det forventes høy arbeidskapasitet, stor grad av selvstendighet og beslutningsdyktighet, samt evne til å ta initiativ.

FSI Jour har stor kontaktflate, og politijuristene på avsnittet må kunne samhandle og kommunisere godt både internt i distriktet, herunder med politifaglig etterforskningsledelse, på tvers av enheter og eksternt med andre etater, media og publikum.

Påtalejuristene ved avsnittet går 3-skifts turnus. Det er et relativt ungt, men erfarent juristmiljø. Avsnittets ansvarsområde kjennetegnes av et arbeidsmiljø med høyt tempo og stort behov for fleksibilitet når det gjelder raskt å kunne omstille seg til nye arbeidsoppgaver.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.

Jf. offentleghetslova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om skjerming.

Arbeidsoppgaver

Felles for politiadvokat 2 / politiadvokat:

 • påtalefaglig etterforskningsledelse og påtaleavgjørelse av avsnittets straffesaker
 • jour-tjeneste
 • samhandling med krimvakta (Krimjour), operasjonssentralen og politifaglig etterforskningsledelse Oslojour
 • fengslinger og aktorere straffesaker i tingrett og lagmannsrett
 • bistå i oppgaveløsning innenfor hele avsnittets og seksjonens ansvarsområde

Politiadvokat 2:

 • intern og ekstern instruksjons-, opplærings- og veiledningsoppgaver, samt noe foredragsvirksomhet
 • bidra til å utvikle gode samarbeidsformer internt ved eget avsnitt og øvrige avsnitt ved seksjonen, andre enheter og eksterne samarbeidspartnere
 • bidra til å videreutvikle fagkompetansen på straksetterforskning
 • ha fagansvar innen bestemte ansvarsområder
 • instruktør/møteleder for obligatorisk årlig opplæring (OÅO)

Kvalifikasjoner

Felles for politiadvokat 2 / politiadvokat:

 • cand. jur/master i rettsvitenskap
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også engelsk
 • gode IT-kunnskaper

Politiadvokat 2:

 • må ha utvidet delegert påtalekompetanse
 • lengre påtaleerfaring
 • høy faglig kompetanse
 • bred og variert erfaring fra påtalearbeid, etterforskningsledelse og iretteføring

Ønskelig med

 • erfaring fra utrednings- og høringsarbeid
 • erfaring med mediehåndtering

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for BEGRENSET.

Personlige egenskaper

Gjelder ved begge stillingene:

 • effektiv/stor arbeidskapasitet - evne til å jobbe selvstendig og systematisk og ta beslutninger slik at man får oppgavene gjort raskt og samtidig på en kvalitetsmessig god måte
 • beslutningsdyktig ved høyt arbeidspress
 • løsningsorientert - er modig og kreativ og søker å finne gode løsninger
 • resultatorientert - er engasjert i arbeidsoppgavene og ønsker å levere på resultatmål
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner - viser gjennom væremåte gode holdninger, respekt for andre og et ønske om å bidra
 • positiv og fleksibel - er positiv til å ta på seg arbeidsoppgaver på kort varsel og stille opp for kollegaer

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.

Stillingen lønnes som politiadvokat 2 (SKO 1543) med kr. 691 400,- brutto pr. år. Stillingen som politiadvokat (SKO 1245) lønnes med Kr. 583 900,- brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Renate Myhre Medby, politiinspektør, 22668158

Arbeidssted

Grønlandsleiret 44

0190 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo politidistrikt

Referansenr.:4187519721

Stillingsprosent: 100%

Fast stilling

Søknadsfrist: 06.07.2020

Om arbeidsgiveren:

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1222 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OSLO POLITIDISTRIKT.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:05d1f6a0-100f-4356-b1d1-7f8f495c907a.

Ver las 136 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: