Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Especialistas en políticas de administración > Podsekretar V Direktoratu Za Invalide, Vojne Veterane In žrtve Vojnega Nasilja (šifra Dm 10246) - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA INVALIDE, VOJNE VETERANE IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA (ŠIFRA DM 10246) - M/Ž

Empleos en Eslovenia de Especialistas en políticas de administración

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje splošnih zadev

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IN NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, PRIPRAVA ZAKONODAJE S PODROČJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, VODENJE OZIROMA ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI OZIROMA DRUGI STOPNJI, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Prijava mora vsebovati: izjavo o izpolnj. pogoja glede zaht. ravni in področja izobr., (razvidna mora biti raven izobr., področje izobr. ter leto in ustanova, na kateri je bila izobr. pridoblj.), opis delovnih izkušenj (razvidno mora biti izpolnj. pogoja glede zaht. delovnih izkušenj), izjavo kandidata, da je državljan RS, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklep. kazn. dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklep. kazn. dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ter da za namen tega nateč. postopka dovoljuje organu, ki objavlja natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence.

Preverjalo se bo tudi ali ima kandidat oprav. obvezno uspos. za imenovanje v naziv.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni natečaj za uradniško delovno mesto šifra 10246 podsekretar v Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja" na naslov: MDDSZ, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektr. oblika poslana na e-naslov: gp.mddszgov.si (veljavnost prijave ni pogojena z e-podpisom).

Podrobnejše informacije v zvezi z javnim natečajem so objavljene na spletni strani MJU http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/ objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 6 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: , MDDSZ
Contact Phone: 01 369 77 00
Contact Email: gp.mddszgov.si

Identificador de la vacante:NE52333 .

Ver las 287 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: