Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > empleado administrativo/empleada administrativa > »področni Svetovalec I – Skrbnik Projektov« Za Izvajanje Projektov V Okviru »načrta Za Okrevanje In Odpornost (noo)«, Na Ukrepu Krepitev Ekosistema Za Krožno Gospodarstvo - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

»PODROČNI SVETOVALEC I – SKRBNIK PROJEKTOV« ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU »NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (NOO)«, NA UKREPU KREPITEV EKOSISTEMA ZA KROŽNO GOSPODARSTVO - M/Ž

Trabajo en Osrednjeslovenska (Eslovenia) de empleado administrativo/empleada administrativa

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Secretarios administrativos y especializados › Secretarios administrativos y ejecutivos › empleado administrativo/empleada administrativa.

Traducción de la profesión: Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke › Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje › Splošni in specializirani poslovni sekretarji/splošne in specializirane poslovne sekretarke › Sekretarji/sekretarke v upravi in poslovodstvu.

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 30.6.2026 PROJEKT, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU PROJEKTOV IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH; POMOČ PRI PRIPRAVI ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ IN DRUGIH GRADIV; POMOČ PRI PRIPRAVI BAZ PODATKOV GLEDE NA PODROČJE DELA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ PRI EVIDENTIRANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA; POMOČ PRI PRIPRAVI STROKOVNE VSEBINE  PROMOCIJSKIH GRADIV IN IZVAJANJU  PROMOCIJSKIH PREDSTAVITEV; IZVAJANJE NALOG SKRBNIKA POGODB, IZVAJANJE NADZORA NAD IZVAJANJEM PROJEKTOV TER IZVAJANJE ADMINISTRATIVNE KONTROLE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO; POMOČ PRI IZVEDBI POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL;  IZVAJANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTOV ZA IMPLEMENTACIJO NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (NOO) IN  IZVAJANJE VSEH OSTALIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA.

AKTIVNOSTI: IZVAJANJE SKRBNIŠTEV NAD POGODBAMI O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV PODJETIJ; PREGLEDOVANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO PODJETIJ; DELO V INFORMACIJSKIH SISTEMIH AGENCIJE; DELO V KOMISIJAH ZA IZVEDBO FINANČNIH UKREPOV; PRIPRAVA OBRAZCEV IN BAZ PODATKOV, OBRAVNAVA PRISPELIH VLOG (PREVERJANJE POGOJEV, OCENJEVANJE PO MERILIH); PRIPRAVA GRADIV IN ANALIZ ZA POTREBE POROČANJA RAZLIČNIM SUBJEKTOM; IZVAJANJE NADZOROV (REVIZIJ) PROJEKTOV PODJETIJ NA TERENU; ZAGOTAVLJANJE REVIZIJSKIH SLEDI (VNOSI V INFORMACIJSKE SISTEME AGENCIJE, SKLADNOST IN AŽURNOST PODATKOV, IPD.); SVETOVANJE IN VSEBINSKA POMOČ PODJETJEM PRI IZVAJANJU PROJEKTOV., Organizacijske in komunikacijske sposobnosti ter sposobnost obvladovanja dela znotraj časovnih rokov; Poznavanje orodij MS Office (Excel); Sposobnost verbalnega in pisnega izražanja; Sposobnost odločanja in argumentiranja;  Izkušnje z uporabo informacijskega sistema eMA  (IS eMA), SPIS 4 oziroma z izvajanjem administrativnih kontrol nad zahtevki za izplačilo podjetij; Poznavanje/razumevanje vsebin trajnostnega poslovanja in krožno naravnanega dela v podjetjih; Delovne izkušnje, ki so opredeljene v delovnih nalogah.

Delovo mesto je objavljeno tudi na spletni strani: https://www.spiritslovenia.si/razpisi-za-delovna-mesta,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 1401 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: JAGAR ANJA
Contact Phone: 01 5891 888
Contact Email: zaposlitevspiritslovenia.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 15 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:OL44644.

Ver las 732 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas › Secretarios administrativos y especializados › Secretarios administrativos y ejecutivos › empleado administrativo/empleada administrativa ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: