Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovenia > Especialistas en políticas de administración > Področni Sekretar V Sektorju Za Finančno Poslovanje - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PODROČNI SEKRETAR V SEKTORJU ZA FINANČNO POSLOVANJE - M/Ž

Ofertas de Especialistas en políticas de administración en Eslovenia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje splošnih zadev

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, DOLOČENE V 21.

ČLENU AKTA O SISTEMIZACIJI IN V POGODBI O ZAPOSLITVI; ZAGOTAVLJA REALIZACIJO PROGRAMA DELA S SVOJEGA PODROČJA DELA; KOORDINIRA DELOVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA; ORGANIZIRA DELOVNE PROCESE; NADZIRA KAKOVOST IN OBSEG DELA SODELAVCEV; USMERJA POTEK AKTIVNOSTI; KOORDINIRA OŽJO DELOVNO SKUPINO SODELAVCEV; PREVERJA STROKOVNO PRAVILNOST IZVRŠEVANJA NALOG (PEER REVIEW); NAČRTUJE AKTIVNOSTI PODROČJA NA STRATEŠKI RAVNI; VZDRŽUJE EVIDENCE S SVOJEGA PODROČJA DELA; SPREMLJA NOVOSTI S PODROČJA DELA; PRIPRAVLJA STRATEŠKE DOKUMENTE S PODROČJA DELA; PREDLAGA NOVE REŠITVE NA PODROČJU DELA; PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA POTREBE DELA; NADOMEŠČA VODJO SEKTORJA; DOSEGA CILJE, DOLOČENE Z LETNIM NAČRTOM POSAMEZNIKA; SODELUJE Z DRUGIMI SEKTORJI; OPRAVLJA DRUGA POTREBNA DELA IN NALOGE, ZA KATERE IMA JAVNI USLUŽBENEC USTREZNO IZOBRAZBO, ZNANJE IN ZMOŽNOSTI OZIROMA OPRAVLJANJE VSEH OSTALIH DEL Z DELOVNEGA PODROČJA, KI USTREZAJO STROKOVNI IZOBRAZBI, ZNANJU IN SPOSOBNOSTIM JAVNEGA USLUŽBENCA TER SO POVEZANA Z DELI IN OPRAVILI, NAVEDENIMI V OPISU, PO NALOGU NEPOSREDNO NADREJENEGA VODJE, DIREKTORJA IN/ALI VODJE PROJEKTA.

PODROBNEJŠI OPIS DEL IN NALOG JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI JAZMP., Microsoft Office strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da kandidat nima opravljenega izpita, ga je dolžan opraviti v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku), delo v posebnih delovnih pogojih – pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu ali doma, osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov (v primeru, da kandidat nima opravljenega usposabljanja, ga je dolžan opraviti v roku šestih mesecev od nastopa dela) strokovnost, sposobnost vodenja, sposobnost timskega dela, komunikacijske sposobnosti in sposobnost za delo z ljudmi, odgovornost in zanesljivost, sposobnost hitrega razumevanja in reševanja kompleksnih problemov, interdisciplinarnost.  Izobrazba: VII/2 oz.

2. bolonjska stopnja smeri: ekonomija, pravo, upravno pravo Alternativna izobrazba: VII/2 oz.

2. bolonjska stopnja smeri: druga zahtevani izobrazbi sorodna smer študijskega programa.

Zaželene so izkušnje s področja računovodenja javnih financ.Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: kadrovskajazmp.si, zadeva: Področni sekretar-SFP ,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 7 años.

Empleador: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE, Slovenčeva ulica 22 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: CVETKO FONDA TINA
Contact Phone: 08 2000 500
Contact Email: kadrovskajazmp.si

Identificador de la vacante:NY74181.

Ver las 523 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: