Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovenia > Especialistas en políticas de administración > Področni Podsekretar V Oddelku Za Splošne Zadeve, Sektorju Za Pravne In Splošne Zadeve (področje Financ In Računovodenja) - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

PODROČNI PODSEKRETAR V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE, SEKTORJU ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE (PODROČJE FINANC IN RAČUNOVODENJA) - M/Ž

Empleo de Especialistas en políticas de administración en Eslovenia (Osrednjeslovenska)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje splošnih zadev

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA IN LETNEGA OBRAČUNA TER PRIPRAVA KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM FINANČNEGA NAČRTA AGENCIJE PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA TER IZDELAVA MESEČNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, FINANČNA PRESOJA POGODB Z DOBAVITELJI, KI JIH SKLEPA AGENCIJA POMOČ PRI MESEČNEM OBRAČUNU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKIH VODENJE POSLOVNIH KNJIG KONTROLIRANJE PRAVILNOSTI KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE SKRB ZA PRAVILNO VODENJE POSLOVNIH KNJIG, PRIPRAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN DRUGIH FINANČNO- RAČUNOVODSKIH DOKUMENTOV SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOTRANJIH AKTOV S PODROČJA DELA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE, NJIHOVIH SPREMEMB IN NEURADNIH PREČIŠČENIH BESEDIL SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI Z DELOVNEGA PODROČJA (NPR.

INŠPEKCIJA, NOTRANJA REVIZIJA, MINISTRSTVA IDR.) TER PRIPRAVA MOREBITNIH GRADIV, POJASNIL IN UTEMELJITEV KOORDINIRANJE IZVEDBE LETNEGA POPISA SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV SPREMLJANJE POSTOPKOV INSOLVENTNOSTI DOLŽNIKOV AGENCIJE IN USTREZNO UKREPANJE (PRIJAVA TERJATEV V STEČAJNIH POSTOPKIH SPREMLJANJE IZVRŠILNIH POSTOPKOV NAD DOLŽNIKI AGENCIJE IN USTREZNO UKREPANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Želeno je poznavanje predpisov s področja določanja in obračuna plač v javnem sektorju ter s finančnega-računovodskega področja.

Poznavanje računalniških programov za vodenje financ (poznavanje programa SAOP iCenter je prednost).

Zaželene so izkušnje v finančno-računovodski službi javnega sektorja.

Podrobnejši opis objavljenih prostih delovnih mestih in pogoje za prijavo najdete na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (http://www.a-tvp.si/).

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 424 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 02/06/2018.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Entre 2 y 5 años.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV.

Dirección: Poljanski nasip 6 , 1000 LJUBLJANA.

Contacto: VREDN. PAPIRJEV AGENCIJA ZA TRG

Email: webmasteratvp.si

Teléfono: 01 28 00 400.

Ver las 249 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: