Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Trabajadores de los cuidados personales en instituciones > Pedagogisk Medarbeider / Elevassistent

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda de Trabajadores de los cuidados personales en instituciones en Noruega

Pedagogisk Medarbeider / Elevassistent

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.

Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4384959538 Presentasjon av stillingen:

Drammen vgs er med 1300 elever og 170 ansatte en attraktiv og pulserende skole i hjertet av Drammen. Vi har studiespesialisering, kunst, design og arkitektur, salg, service og reiseliv, idrettsfag, en gruppe med spesialpedagogisk opplæring og avdeling for fengselsundervisning. Gjennom et bredt fagtilbud og trygt læringsmiljø åpner skolen døra til framtidsdrømmen for våre ungdommer. Gode relasjoner og tilhørighet for alle er grunnmuren for læring på vår skole. Ved å utnytte vårt mangfoldige skolefelleskap jobber vi systematisk for å fremme mangfold og inkludering på alle arenaer og i alle aktiviteter. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn og dysleksivennlig skole, og ble årets entreprenørskapsskole i Buskerud i 2019.

Skolen har til sammen 8 faste pedagogiske medarbeidere, i 89 % stilling, men behovet varierer noe fra år til år, avhengig av hvilke elever med behov for spesiell tilrettelegging som tas inn på skolen. Ved siden av enkeltelever med behov for spesialundervisning og ekstra oppfølging, har skolen også et eget tilbud for elever med store tilretteleggingsbehov organisert i en egen klasse -- s-klassen. Tilbudet er definert som studiespesialisering med vekt på hverdagslivstrening. Inneværende skoleår har vi 20 elever i s-klassen.

På grunn av en forventet økning av antall elever med behov for særskilt tilrettelegging, har vi behov for å utvide med 2 eller 3 pedagogisk medarbeidere/assistenter før skoleåret 2021/22, med tiltredelse 01.08.21. Fram mot ansettelse vil det bli gjort en vurdering av behovet, og dette vil avgjøre om vi ansetter 2 eller 3 personer. Organisatorisk vil stillingene tilhøre spes.ped.avdelingen.

Mer informasjon finner du på skolens hjemmeside.

Arbeidsoppgaver

 • stillingene vil bli tilknyttet s-klassen, eller bli tillagt oppgaver i ordinære klasser på skolen, med hovedvekt på oppfølging av enkeltelever med særskilte tilretteleggingsbehov, eventuelt i noen grad oppfølging av klassemiljø i enkelte klasser
 • gi støtte, hjelp, motivasjon og generell oppfølging av enkeltelever med behov for særskilt tilrettelegging
 • oppfølging av faglig støtte og hjelp av mer generell eller sosial art
 • oppfølging av skolearbeid i og utenfor timene, planlegging
 • strukturering av skolehverdagen for elevene
 • samarbeid med eksterne aktører og foresatte
 • arbeidsoppgavene kan også innebære å ta imot elever på starten av skoledagen, være sammen med de i pauser, spise sammen med de sette grenser og være med de på tur eller på andre arenaer utenfor skolen eller hjelpe til med praktiske gjøremål

Kvalifikasjoner

 • det er ønskelig med formell utdanning på fagarbeidernivå, som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller lignende
 • erfaring fra spesialpedagogisk arbeid og/eller erfaring fra arbeid med ungdom med utfordringer og behov for ekstra hjelp.
 • erfaring fra arbeid i skolen, helst på videregående nivå, er ønskelig
 • fordi noen av elevene med spesielle behov også er tilknyttet programområdet kunst, design og arkitektur, kan det være ønskelig med kompetanse på dette fagfeltet
 • relevant erfaring og god personlig egnethet kan, etter en samlet vurdering, veie opp for formelle krav om fagbrev til stillingene.

Personlige egenskaper

 • vi ønsker oss personer med et positivt elevsyn, med gode pedagogiske evner samt evne til fleksibilitet og samarbeid med skolens øvrige personale.
 • du er trygg og voksen, tydelig, har god omsorgsevne, samt evne til å sette grenser
 • du trives med elevene og har evne til å bygge gode relasjoner til elever og kolleger
 • du er opptatt av likeverd og inkludering av alle
 • du er tålmodig, løsningsorientert, fleksibel og har evne til å ta initiativ
 • positivt elevsyn, vilje og evne til å ta initiativ og å kunne bygge gode relasjoner med elever og kollegaer
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • store og spennende fagmiljøer, et engasjert fagmiljø innenfor spesialpedagogikk, opplæring og veiledning.
 • store deler av skolen er nybygg eller vesentlig renovert i 2011, med flotte undervisningslokaler.
 • skolen er moderne med et aktivt og engasjert elevmiljø.

Kontaktinformasjon

Knut Ellingsgard, Inspektør, 957 23 118, knutelviken.no

Arbeidssted

Danvikgata 25

3045 Drammen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Viken fylkeskommune

Referansenr.:4384959538

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.08.2021

Søknadsfrist: 18.05.2021

Om arbeidsgiveren:

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei.

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 3.

Empleador: DRAMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:960bce2d-4d03-4cf9-a675-0739c7807711.

Ver las 1,301 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: