Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Maestros preescolares > Pedagogisk Leiar, Fast, 100% Stilling

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Pedagogisk leiar, fast, 100% stilling. Hordaland. Noruega

Demanda en Hordaland (Noruega) de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Leiknes FUS barnehage opna i 2005, og har av fire avdelingar. Barnehagen ligg på Leiknes i Lindås kommune, 10 min. frå Knarvik. Vårt satsingsområde er språk - fordi språk er avgjerande for læring, sosiale relasjonar og venskap. Barn utviklar språket gjennom leik, og me har såleis også stort fokus på leik, at leik og rolleleik er utgangspunkt for all utvikling. Alle barn skal få bli den beste utgåva av seg sjølv. Hos oss kjem barnet først!

Me veit at tida i barnehagen har stor innverknad på helse, utvikling og læring, og me har derfor forventingar til våre medarbeidarar.

Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støttar du andre? Samarbeider du med andre? Snakkar du med barn på ein open, ærlig og tydeleg måte? Verdset du kunnskap? Er du trygg på eigen kompetanse og erfaring? Søkjer du fagleg råd og rettleiing i utfordrande situasjonar? Verdset du andre sin kunnskap og lærer du av andre? Er du reflektert? Er du bevisst di rolle som vaksen og barnet si rolle? Evnar du å sjå deg sjølv og utfordrande kvardagssituasjonar i et bredt perspektiv? Finn du løysingar på utfordingar?

Ja? Då er du FUS!

Me tilbyr:

  • Anledning til å leike, kvar dag!
  • Anledning til å vere med å utvikle barnehagen
  • Anledning til å bidra til at barn opplever meistring og glede
  • Opplæring gjennom FUS Skulen
  • Godt samarbeid med andre FUS barnehagar i eit av dei største private barnehagenettverka i Noreg
  • Ordna tilsettingsforhold
  • Eigne FUS klede

Me ønskjer at du:

  • Er involvert, verdset kunnskap og er reflektert (FUS)
  • Veit at barna har noko å lære av deg som menneske
  • Likar å vere ute, leike og vere på tur med barn - Er utdanna barnehagelærar - Sørger for at ny kompetanse i personalgruppa blir implementert i ny praksis - Er tydelig og trygg i leiarrolla. Tildegare erfaring som barnehagelærar/ped.leiar er ynskjeleg.

Søkjarar vil bli vurdert i forhold til personleg eigenskapar, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har eit mål om å vere ein barnehage prega av mangfald - me ønskjer derfor også at menn skal søkje på denne stillinga. Tilsettinga krev godkjend politiattest med heimel i barnehagelova som må leveras før eventuell tilsetting i stillinga.

Søknadsfrist: 27.04.2018

Arbeidsgiver: Leiknes FUS barnehage

Sted: Hjelmås

Bransjer: Barn, skole og undervisning

Hentet fra: FINN

Referansenummer: 118366620

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 557 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 25/04/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Leiknes FUS barnehage.

Dirección: 5915 HJELMÅS.

Ver las 641 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: