Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Maestros preescolares > Pedagogisk Leiar Og Barnehagelærar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Pedagogisk leiar og barnehagelærar. Rogaland. Noruega

Ofertas en Noruega (Rogaland) de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Vindafjord kommune er sentralt plassert på Indre Haugalandet og grensar mot Tysvær, Etne, Sveio, Suldal og Sauda. Vindafjord har 9 bygder med 8.900 innbyggjarar. Kommunesenteret Ølen ligg 5 mil frå Haugesund. Vindafjord er ein storlandbrukskommune, har eit særs sterkt og variert næringsliv og ambisjon om å verasentrum for Indre Haugalandet. Kommunen ligg strategisk til og har ei lang kystlinje bådemot Sunnhordlands- og Ryfylkebassenget. Saman med turstiar i skog og fjell, gjev dette gode høve til eit allsidig friluftsliv. Tenestetilbodet er godt utbygd både for born, unge og eldre.

2. gangs utlysing

Me søkjer pedagogisk leiar og barnehagelærar til Bjoa, Vågen, Sandeid og Skjold barnehager

Hovudarbeidsoppgåver

Frå august har me behov for pedagogiskeleiarar og barnehagelærarar i dei kommunale barnehagane i Vindafjord. Stillingane er ein del av grunnbemanninga og vert ledige i dei ulike barnehagane.

Kvalifikasjoner

Godkjent utdanning som barnehagelærar Det er ønskeleg med erfaring frå barnehage Personen må vera skikka til å jobbe i ein av våre barnehagar, difor vil det verta lagt vekt på korleis søkjarane er eigna. Det krevs godkjent politiattest ved tilsetjing

Andre opplysninger

Det er ledig fast stilling for barnehagelærar i Bjoa og Vågen barnehage, og vikariat for pedagogiskleiar/barnehagelærar i Sandeid og Skjold barnehagar. Me ynskjer deg som har gode leiar- og samarbeidsegenskapar. Er utadvendt, fleksibel, kan forstå barna sine behov, og evner å byggja relasjonar. Me ynskjer at du skal bidra til å utviklinga barnehagen, er sjølvstendig, strukturert og har eit fagleg engasjement. Du må kunne delta i leik og fysisk aktivitet med barna, og vera med og ta initiativ og ansvar for eigen og andre sin trivsel. Ved arbeid i barnehage skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn 3 mnd. Ta kontakt med helsesøster viss du er i tvil.

Me kan tilby:

  • Variert arbeid i positivt miljø
  • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
  • God opplæring og samarbeid med andre
  • Rabatt på treningssenter
  • Bedriftskunstlag
  • Seniorordning
  • Tilsetjing på vanlege vilkår
  • Fra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
  • Vindafjord kommune er IA-bedrift
Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes

Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Søknadsfrist: 11.06.18

Arbeidsgiver: Vindafjord kommune

Sted: Rådhuset

Hentet fra: Kommuner-Visma-Vest

Referansenummer: visma.vindafjord.kommune.no/recruitment/opening?0?394

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 263 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 01/06/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Vindafjord kommune.

Dirección: 5580 ØLEN.

Ver las 504 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: