Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovaquia > Profesionales de la enseñanza > Pedagogickí A Odborní Pracovníci Vo Výchove A Vzdelávaní Inde Neuvedení

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo en Eslovaquia (Nitriansky kraj) de Profesionales de la enseñanza

Pedagogickí A Odborní Pracovníci Vo Výchove A Vzdelávaní Inde Neuvedení

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes.

Špecialisti : Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci : Ostatní odborní pedagogickí pracovníci : Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení

Descripción de la oferta de trabajo:

• špeciálnopedagogická diagnostika, s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník špeciálnopedagogickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klienta,

• aplikácia špeciálnopedagogických postupov a intervencie pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pri individuálnej a skupinovej práci s deťmi, resp. plnoletými fyzickými osobami,

• poskytovanie individuálneho, resp. skupinového poradenstva vrátane krízovej intervencie, poskytovanie poradenstva individuálnou aj skupinovou formou rodinným príslušníkom a blízkym osobám detí a dospelým fyzickým osobám,

• spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri riešení sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby,

• poskytovanie dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe a jeho príbuzným a blízkym osobám pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené, resp. realizované výchovné opatrenie, vyhodnocovanie plnenia účelu výchovného opatrenia, vyhotovenie a vyhodnocovanie plánu činnosti s klientom

- v Intervenčnom centre Centra Slniečko, n.o.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Nitriansky kraj.

Ver 90 ofertas de trabajo en "Nitriansky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Centrum Slniečko, n.o..

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000013802846.

Ver las 121 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: