Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Estonia > Personal directivo de la administración pública > Patrulli- Ja Valveosakonna Juhtivinspektor

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor. Pohja-Eesti

Ofertas de Personal directivo de la administración pública en Pohja-Eesti (Estonia)

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos : Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos : Personal directivo de la administración pública.

Juhid : Tippjuhid, kõrgemad ametnikud ja seadusandjad : Seadusandjad ja kõrgemad ametnikud : Kõrgemad valitsusametnikud

Descripción de la oferta de trabajo:

Teadmised väärtegude menetlemise alal ja oskus seadusi kasutada igapäevatöös.

Hea stressitaluvus, võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras.

Vähemalt 1 aastane juhtimiskogemus, Peamised tööülesanded: • teenistujate töö ja tööaja planeerimine, töö koordineerimine, suunamine ning töö üle kontrolli teostamine lähtuvalt kehtivast seadusandlusest; • järelevalve teostamine teenistujate poolt tööülesannete täitmise üle ja tööalaste korralduste jagamine; • täitmiseks edastatud kaebuste, avalduste ja teadete õiguspärase ning õigeaegse lahendamise korraldamine või lahendamine; • väärteomenetluse läbiviimine: osaleb väärteomenetluses linnavalitsuse, kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel; • selgitustöö tegemine ning ameti menetluspädevuses olevate õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine linnakodanikele ja organisatsioonidele; • oma valdkonna ülesannete täitmisel arvamuste andmine asutuse juhtkonnale ning vajadusel teistele struktuuriüksustele; • ametnike ametikohale vastavuse ja nende töötulemuslikkuse hindamine sh arengu- ja katseajavestluste läbiviimine; • vajadusel osalemine patrulltoimkonnas ning järelevalvealastel reididel ja üritustel avaliku korra tagamise ülesannete täitjana., Eneseteostust toetavas ja arenevas meeskonnas, õppimis- ja arenemisvõimalusi, püsivat töötasu, põhipuhkust 35 kalendripäeva. , Kandidaatidel palume esitada motiveeritud avaldus (lisada märgusõna „juhtivinspektor“) ja elulookirjeldus (CV) e-postile margit.staubtallinnlv.ee.

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: Põhja-Eesti.

Ver 415 ofertas de trabajo en "Pohja-Eesti" (Estonia).

Fecha de inicio: 23/06/2018.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 1 año.

Nivel educativo requerido: Formación técnica avanzada.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto: Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Tallinn, Harju maakond

Empresa: Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

Dirección: Tallinn, Harju maakond.

Ver las 70 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos : Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos : Personal directivo de la administración pública ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: