Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación en Noruega de Médicos especialistas

Overlege - 1 Fast Stilling Og 1 års VikariatClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.
Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

2 Stillinger - 1 Fast / 1 Vikariat

Vikariatet er på 1 års varighet med mulighet for forlengelse.

BUP Bryne er en del av klinikk PHBURA (psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige). Poliklinikken på Bryne (BUP Bryne) har ansvar for å gi tilbud til barn og ungdom fra kommunene Klepp, Time, Gjesdal og Hå. Barne- og ungdomsbefolkningen i disse kommunene er ca 17 500. Poliklinikken ligger midt i Bryne sentrum og det tar 5 min å gå til tog- og busstasjonen. Det er 28 fagstillinger (hvorav 6 legestillinger) og 4 sekretærstillinger knyttet til poliklinikken.

For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Oppstart er etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå av utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier.

Poliklinikken har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT, barneverntjeneste, helsestasjon og fastlege.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter lege med spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri. Spesialister i voksenpsykiatri med interesse for barn og unge kan også søke.

Norsk autorisasjon er et krav. Les mer og søk norsk autorisasjon her: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens

Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Utdanningsretning

Medisin

Utdanningsnivå

Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

Det legges vekt på personlig egnethet, evne til å arbeide selvstendig og i team, samarbeidsevne, ansvarsvilje.

Referanser vil vektlegges.

Arbeidssted

Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus

Vi tilbyr:

HjemJobbHjem-avtale (god rabatt på 30-dagersbillett for buss og tog i Rogaland samt gratis bruk av bysykkel)

Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet og avdelingen har fordypnings- /kompetansegrupper innen flere fagområder.

Vi har et godt arbeidsmiljø, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet for faglig fordypning.

Kan inngå i 9-delt vaktordning for de som ønsker det.

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Noruega.

Fecha de inicio: 05/01/2018.

Nº de vacantes: 2.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Turnus Fast og midlertidig (1 år).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Jarle Klippen, poliklinikkleder(+47) 51 51 25 05 e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Stavanger Universitetssykehus.

Dirección: NO - 4011 STAVANGER.

Contacto: Jarle Klippen, poliklinikkleder(+47) 51 51 25 05 e-post:

Teléfono: 004790684312.

Ver las 387 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Fast stilling som lege i spesialisering innan lungemedisin - Lungeavdelinga. Noruega, 14 Ene. 2018.

Lege i spesialisering - Anestesiologi. Noruega, 13 Ene. 2018.

Smittevernoverlege - Smittevernenheten. Noruega, 13 Ene. 2018.

Overlege fastlegeordningen - Etat for helsetjenester. Noruega, 12 Ene. 2018.

Specialist in pathology (Seksjonsoverlege, patologi). Noruega, 10 Ene. 2018.

Fagansvarlig overlege - generell kirurgi/gastrokirurgi. Noruega, 10 Ene. 2018.

Ledig vikariat for lege i spesialisering i ortopedi - Ortopedisk avdeling. Noruega, 06 Ene. 2018.

Overlege - urologi. Noruega, 06 Ene. 2018.