Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de Directores de servicios de educación en Noruega (Oslo)

Oslo Vo Rosenhof Trenger Avdelingsleder - Oslo Kommune, UtdanningsetatenClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de educación.
Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Education managers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Oslo VO Rosenhof kjennetegnes ved et bredt opplæringstilbud til voksne innvandrere. Skolen er involvert i flere prosjekter hvor samarbeid med bydelene, kommunale instanser og privat næringsliv er sentralt.Satsningsområder for skolen er blant annet arbeidsrettet norskopplæring, IKT og utvikling av deltakernes grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier for å Sikre muligheten for varig tilknytning til arbeidslivet eller til høyere utdanning.Oslo VO Rosenhof har ca 3000 deltakere og 160 ansatte, og er lokalisert i tre bygg sentralt plassert i Oslo.Les mer om Oslo Voksenopplæring Rosenhof her: https://rosenhof.oslovo.noVi ønsker deg som vil ta ansvar for en av våre avdelinger som gir grunnskoleopplæring for voksne innvandrere og til ungdom mellom 16-19 år.Vi ønsker deg som har et engasjement for innvandrere som trenger opplæring i å bruke det norske språket, slik at de får et bedre utgangspunkt til videre skolegang og for sin integrering i Norge.Vi ønsker deg som tenker at det å være avdelingsleder betyr at du kan gjøre en forskjell for flere, både for våre elever og for våre dyktige ansatte.Arbeidsoppgaver
 • Du leder og utvikler en avdeling som jobber systematisk med oppfølging av elevenes læring og utvikling.
 • Du leder og utvikler det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev.
 • Du leder og motiverer medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats som sikrer god undervisning, og du deltar i lærernes læring og utvikling.
 • Du synliggjør skolens virksomhet på en positiv måte.
 • Du deler øvrige oppgaver som må ivaretas ved skolen, ut fra kompetanse i lederteamet.
Kvalifikasjoner
 • Du har erfaring med ledelse og det er en fordel om du har kurs/utdanning innen ledelse.
 • Du har gjerne erfaring fra ungdomstrinn.
 • Du har erfaring med, innsikt i og forståelse for utviklingsprosesser i skolen, samt hvordan bruke resultater og grunnlagsdata for å drive utviklingsprosesser.
 • Du har pedagogisk kompetanse, relevant erfaring og høyere utdanning innen språkopplæring, primært fra norsk og andrespråksopplæring.
 • Du har gjerne kompetanse og erfaring med bruk av ulike metoder knyttet til grunnleggende lese- og skriveopplæring.
 • Du har erfaring med hvordan IKT kan benyttes for å

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1150 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 22/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Oslo kommune, Utdanningsetaten.

Dirección: 0560 OSLO.

Ver las 52 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de educación ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Oslo VO Rosenhof trenger avdelingsleder - Oslo kommune, Utdanningsetaten. Noruega, 22 Oct. 2017.

Oslo VO Rosenhof trenger avdelingsleder - Oslo kommune, Utdanningsetaten. Noruega, 22 Oct. 2017.

Leder i deltidsopplæringen i Statped. Noruega, 19 Oct. 2017.

Leder Shared services. Noruega, 14 Oct. 2017.

Assisterende rektor (Ref. 338 EiBJ). Noruega, 14 Oct. 2017.

Rektor - enhetsleder Låby skole. Noruega, 07 Oct. 2017.

Rektor. Noruega, 07 Oct. 2017.

Rektor 100% fast - Kjørbekkhøgda skole. Noruega, 06 Oct. 2017.